1403/02/04

حسین رفیع

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: 01135302105

مشخصات پژوهش

عنوان
سیاست ترس در نظریه سیاسی بین المللی: (مقایسه ای میان نظریه های ساموئل هانتینگتون، زبیگنیف برژینسکی و رلابرت کاپلان)
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ترس، نظریه سیاسی، هانتینگتون، برژینسکی، کاپلان.
سال 1402
پژوهشگران فرشته علایی(دانشجو)، محمد تقی قزلسفلی(استاد راهنما)، حسین رفیع(استاد مشاور)

چکیده

ترس را می توان به نوعی بنیان تمدن بشری دانست. ترس،به تکوین پیشرفت تمدن جامعه انسانی کمک کرده و سرعت بخشیده است،مسائلی به مانند روند پیشرفت شهرنشینی،قوانین و نهادهای اجتماعی و غیره . ترس،در نظریات و آراء اندیشمندانی چون ساموئل هانتینگتون،زبیگنیف برژینسکی و رابرت دی کاپلان ابعاد گسترده تری دارد. چرا که در آراء آنها ترس سیاسی از تعارضات و اختلافات بین جوامع نشأت می گیرد. بدین معنا که اختلافات و خشونت های موجود در جنگ ها و تعارضات میان کشورهای مختلف منشأ اصلی ترس سیاسی شناخته می شود. بعنوان مثال ترس شهروندان آمریکایی از اقدامات تروریستی در واقع واکنشی به حملات یازده سپتامبر و جنگ میان آمریکا و اسلام رادیکال است. به این منظور ترس از جنبه سیاسی درابعاد بین المللی موردکاوش وبررسی قرارمیگیرد. هدف این پژوهش بررسی جایگاه و مفهوم ترس در سیاست بین الملل در آراءاندیشمندانی چون ساموئل هانتینگتون،زبیگنیف برژینسکی و رابرت دی کاپلان می باشد. پدیده ترس در نظام بین الملل چه جایگاهی در شکل دهی به آراء سیاسی بین المللی اندیشمندانی چون ساموئل هانتینگتون،زبیگنیف برژینسکی و رابرت دی کاپلان دارد؟ در پاسخ به این سوال این فرضیه تبیین می شود: جایگاه ترس در آراء سیاسی بین المللی ساموئل هانتینگتون و زبیگنیف برژینسکی و رابرت دی کاپلان در مواجهه با پدیده های مختلف عرصه سیاست بین الملل از جمله پدیده جهانی شدن وغیره مشهود است.ترس از برهم خوردن موازنه قدرت و کاهش قدرت ایالات متحده آمریکا و ظهور چین در صحنه نخست عرصه بین الملل بعنوان قدرت برتر در ارائه نظریاتی چون برخورد تمدنها از ساموئل هانتینگتون و یا نظریه برخورد منافع با به حداقل رسیدن احساسات ناسیونالیستی از زبیگنیف برژینسکی جایگاه مهمی دارد.