1403/02/04

حسین رفیع

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: 01135302105

مشخصات پژوهش

عنوان
کار گروه تخصصی علوم سیاسی
نوع پژوهش
فعالیت های علمی اجرایی
کلیدواژه‌ها
-
سال 1398
پژوهشگران حسین رفیع

چکیده

-