1403/02/04

حسین رفیع

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: 01135302105

مشخصات پژوهش

عنوان
تحول سیاسی و تأثیر آن بر قدرت نفتی عراق
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
عراق، نفت، تحول سیاسی، جهان عرب، روابط بینالملل
سال 1402
پژوهشگران حسین رفیع(استاد راهنما)، مختار صالحی(استاد مشاور)، محمد جبار حسین(دانشجو)

چکیده

سیاستهای شکل گرفته در دوران بعث منجر به آن شده بود کشور نفت خیز عراق در یگ انزوای جهانی و بایکوت نفتی قرار گیرد. با سقوط حکومت وقت و شکل گیری مناسبات جدید سیاسی در عراق این کشور توانست خود را از این انزوا خارج کرده و صنایع نفتی خود را شکوفا نماید. در این پژوهش که با روش تحلیلی-توصیفی تهیه شده است سعی کرده ایم تحولات نفتی عراق از زمان صدام تا به امروز را بررسی کرده و به سوال اصلی خود یعنی "تحولات سیاسی در عراق در طی سالیان اخیر چه تاثیری بر قدرت نفتی این کشور در عرصه بین المللی داشته است؟ " پاسخ دهیم. این تحقیق در چارچوب نظریه نوواقع گرایی شکل گرفته است چراکه امکان تبیین قدرت نفتی عراق و تاثیر و تاثرهای آن نیازمند بررسی ساختارهای بین المللی، کارکردها و میزان توزیع تواناییها میباشد. معتقدیم در نتیجه سقوط صدام و شکل گیری نظام جدید در عراق، مناسبات و روابط خارجی این کشور به سمت کاهش تنشها با غرب، تعدیل و رفع تحریمها، سرمایه گذاری شرکتهای نفتی و افزایش تولید، رفع بایکوت خرید نفت و بالا رفتن صادرات، تقویت جایگاه عراق در اوپک، بازار بین المللی نفت و کشورهای وارد کننده و در یک کلام افزایش قدرت نفتی عراق گردید. طبق یافتههای ما که با روش کتابخانهای تهیه شده است نفت عراق در دوران متاخر سه دوره را پشت سر گذاشته است-1 جنگ ایران و عراق، تخریب ناشی از جنگ -2جنگ کویت، فرسودگی زیر ساخت های نفتی ناشی از تحریمها -3سقوط صدام، رفع تحریمها و سیاستهای توسعهای نفتی.