12 خرداد 1402

حسین رفیع

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم سیاسی(روابط بین الملل)
تلفن: 01135302105
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مشخصات پژوهش

عنوان جنبش هاي اجتماعي جديد، جهاني شدن و اينترنت(مطالعه موردي: جنبش تسخير وال استريت)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
جنبش های اجتماعی، جهانی شدن، اینترنت، شبکه های مجازی، جنبش وال استریت
مجله دانش سیاسی
شناسه DOI
پژوهشگران حسین رفیع (نفر اول) ، میثم بلباسی (نفر دوم) ، سیدمحمدجواد قربی (نفر سوم)

چکیده

نو شتار حاضر، به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه رابطه و تاثیرگذاری میان جنبش های اجتماعی جدید، جهانی شدن و اینترنت وجود دارد؟ یافته های پژوهش نشان از این دارد که جنبش های اجتماعی جدید و جهانی شدن دارای تاثیرات متقابل بر روی یکدیگر می باشند، به طوری که بسیاری از جنبش ها در ارتباط با مشکلات جهانی بسیج می شوند و در مقابل امکان برقراری این مبادلات و اگاهی از مشکلات جهانی تا حد زیادی به وسیلة دومین جنبه جهانی شدن، یعنی گسترش ارتباطات فراملی، افزایش یافته است. یکی از مهم ترین ابزار فنّاوری اطلاعاتی و ارتباطی، اینترنت است که به افزایش قدرت جنبش های اجتماعی جدید کمک کرده و جنبش تسخیر وال استریت یکی از آن ها است که بر اساس تغییرات ساختاری بر مبنای تحولات جوامع سرمایه داری صنعتی قابل تبیین است و از شاخص های آن، استفاده گسترده آن از فنّاوری اطلاعاتی و ارتباطی اینترنت و به خصوص شبکه های اجتماعی مجازی است که کمک شایانی در جهانی شدن این جنبش دا شته است. برای انجام این تحقییق از روش توصیفی تحلیلی و تبیینی بهره گرفته می شود.