1403/02/04

حسین رفیع

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: 01135302105

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر تورم و تولید
نوع پژوهش
کرسی نظریه‌پردازی
کلیدواژه‌ها
تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر تورم و تولید
سال 1402
پژوهشگران رضا اختیاری امیری ، حسین رفیع ، مختار صالحی ، محمد رادمرد ، علی اکبر جعفری

چکیده

تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر تورم و تولید