1403/02/04

حسین رفیع

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: 01135302105

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر پیمان صلح ابراهیم بر ترتیبات امنیتی خلیج فارس
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
خلیج فارس- ایران- صلح ابراهیم- اسرائیل
سال 1402
پژوهشگران رضا اختیاری امیری(استاد راهنما)، فاطمه جوانمرد(دانشجو)، حسین رفیع(استاد مشاور)

چکیده

---