28 شهریور 1398
وحيد حيدر نتاج

وحید حیدر نتاج

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابل. کمربندی غربی. انتهای امیر کبیر غربی. ساختمان آوا 10
تحصیلات: دکترای تخصصی / معماری
تلفن:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

تحصیلات

  • دکترای حرفه‌ای معماری (1384 - 1389)
  • فوق لیسانس معماری (1373 - 1380)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
اسحاق رضازاده، وحید حیدر نتاج (1396) بازشناسی باغ جهان نمای فرح آباد براساس شواهد باستان شناختی و قرائن تاریخی پژوهش های باستان شناسی ایران: 14; 207-220
2
3
سید علی سیدیان، سعید علی نیا، وحید حیدر نتاج (1396) گونه شناسی بافت نمای شهری (با رویکرد شکلی) نمونه موردی میدان امام خمینی تهران باغ نظر: دوره 14- شماره 53; 15-32
4
مقاله ارائه‌شده
1
مصطفی درزیانی، وحید حیدر نتاج، فریال احمدی، حامد علیزاده (1397) بررسی ارتباط مخاطب با فضای شهری بر مبنای مطالعات فرهنگی (مورد مطالعاتی: پیاده راه آیت الله سعیدی بابل) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری در ایران، ایران، تهران
2
هدیه منوچهری، وحید حیدر نتاج (1397) بررسی هوش های چندگانه کودک در طراحی فضای آموزشی کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری در ایران، ایران، تهران
3
تقی شهابی، وحید حیدر نتاج (1397) بازشناسی مفهوم هویت ایرانی - اسلامی در معماری مجتمع مسکونی اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران، معماری و شهرسازی، ایران، تهران
4
وحید حیدر نتاج، مرضیه آقایی (1396) نقش فرم در روند تعامل احساسی با مکان اولین همایش ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان، ایران، تهران
5
سیمین تاجیک، وحید حیدر نتاج (1395) بررسی نقش طبیعت در رشد اجتماعی کودکان بیسرپرست؛ پیشنهاداتی برای طراحی مرکزنگهداری از کودکان بیسرپرست در گرگان چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و سومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران، ایران، تهران
6
حدیثه رضاپور طوری، وحید حیدر نتاج (1395) ایجاد هویت در مجموعه های مسکونی شمال ایران با استفاده از معماری زمینه گرا چهارمین کنگره بین المللی عمران معماری و توسعه شهری، ایران، تهران
7
فاطمه محمدخانی، وحید حیدر نتاج (1395) راهکارهای تاثیر گذار بر سرزندگی مجتمع مسکونی با به کارگیری عناصر طبیعی آب، گل و درخت در فضای باز چهارمین کنگره بین المللی عمران معماری و توسعه شهری، ایران، تهران
8
آزاده آرزه، وحید حیدر نتاج (1395) تحلیلی بر مکان یابی مسکن مهر، مطالعه موردی مسکن مهر قائمشهر چهارمین کنگره بین المللی عمران معماری و توسعه شهری، ایران، تهران
9
وحید حیدر نتاج، مرضیه آقایی (1395) نقش ساختار محله در روند تعامل کودک با محیط چهارمین کنگره بین المللی عمران معماری و توسعه شهری، ایران، تهران
10
میترا مقصودی، وحید حیدر نتاج (1395) راهکارهای طراحی پارک شهری به عنوان بستر ایجاد خاطرات جمعی مطالعه موردی: اکوپارک رودکناری بابلرود شهر بابلسر اولین همایش ملی چشم انداز آینده معماری وشهرسازی، ایران، بابلسر
11
نعیمه حسنی، وحید حیدر نتاج (1395) ارایه راهکار برای ایجاد کیفیت فضایی مناسب و تعاملات اجتماعی مطلوب؛ نمونه موردی (میدان ساعت ساری) اولین همایش ملی چشم انداز آینده معماری وشهرسازی، ایران، بابلسر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
معصومه بهرامی گرجی، وحید حیدر نتاج، نوین تولایی (1397) بررسی نقش طراحی در کاهش جرم در بوستانهای شهری: طراحی بوستان شهید شکری بابل
6
7
8
9
10
11
12
13
14
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!