1403/03/25

وحید تقی نژاد عمران

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی: بابلسر - پردیس دانشگاه - گروه اقتصاد نظری
تلفن: 01135302554-01135302510

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
بررسی اثرات مالیات سبز بر میزان انتشارآلاینده ها و شاخص توسعه انسانی در ایران: الگوی معادلات همزمان اسماعیل شعبانی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، وحید تقی نژاد عمران (1401)
طراحی چارچوب مالی مبتنی بر قاعده در اقتصاد ایران سید مقداد ضیا تبار، سعید کریمی پتانلار، وحید تقی نژاد عمران (1401)
تاثیر متغیرهای سیاسی در رابطه میان حق الضرب و نابرابری درآمدی وحید تقی نژاد عمران، زهرا میلا علمی، مبین رمضان پور (1401)
تحلیل اثر دوگانه تورم بر نابرابری درآمد در ایران: با تاکید بر سبد کل و گروه های کالایی شهریار زروکی، وحید تقی نژاد عمران، عالیه محمودی عالمی (1401)
نرخخ بهره و شکاف تولید: آیا اعتبار بانک مرکزی مهم است؟ وحید تقی نژاد عمران، الهام کمال (1400)
عوامل موثر بر نابرابری آموزشی با تاکید بر دسترسی به اینترنت: مطالعه موردی کشورهای منتخب آسیای غربی وحید تقی نژاد عمران، مهران سام دلیری، علیرضا بیات، مبین رمضان پور (1400)
بررسی اثر تعیین کننده های اهرم بانکی در چرخه های اقتصادی وحید تقی نژاد عمران، زهرا میلا علمی، فاطمه زهرا حسین پور (1400)
تأثیر نوسانات بازارهای دارایی بر بیثباتی مالی در اقتصاد ایران :  رهیافت مارکوف سویچینگ موجک بنیان پگاه زارعی، امیر منصور طهرانچیان، اسماعیل ابونوری، وحید تقی نژاد عمران (1399)
بررسی عدم تقارن داخل رژیم ها در قانون اوکان: رهیافت چرخشی مارکوف خالد کردی تمندانی، محمد علی احسانی، وحید تقی نژاد عمران (1398)
نقش بی ثباتی قیمت نفت و نرخ ارز در بدهی دولت به شبکه بانکی: رهیافت مارکوف سویچینگ موجک بنیان پگاه زارعی، امیر منصور طهرانچیان، اسماعیل ابونوری، وحید تقی نژاد عمران (1398)
Forecasting Industrial Production in Iran: A Comparative Study of Artificial Neural Networks and Adaptive Nero-Fuzzy Inference System Afsaneh Kazemi Mehrabadi, Vahid Taghinezhadomran, mohammad valipour khatir, Saeed Rasekhi (2019)
ارزیابی سیاست پولی ایران وحید تقی نژاد عمران، محمد علی احسانی، محسن رضایی (1397)
The Impact of Exchange Rate Devaluation on Price Indices of Exported Goods in Iran Nooraddin Sharify, Vahid Taghinezhadomran, Tahereh Tahereh Valinejad Ahangaree (2017)
اثر تورم بر تغییرپذیری قیمت نسبی در ایران وحید تقی نژاد عمران، شهریار زروکی، زینب صالحی (1395)
EVALUATING THE WELFARE ASPECTS OF THE SIMPLE MONETARY RULES FOR IRAN Mohsen Mohammadi Khiyare, Vahid Taghinezhadomran, Mohammad Ali Ehsani (2015)
بررسی تأثیر جهانی شدن بر کاهش فساد اداری کشورهای عضو منا وحید تقی نژاد عمران، جابر بهرامی، هادی نصیری (1394)
اثرات اقتصاد کلان تکانه ی قیمت انرژی: در قالب یک الگوی DSGE اسماعیل ابونوری، اصغر شاهمرادی، وحید تقی نژاد عمران، محمد هادی رجایی لیتکوهی (1392)
برآورد تابع قیمت هدانیک اجاره بها وحید تقی نژاد عمران (1387)
مقاله ارائه شده
تاثیر مالیات بر رشد مصرف سرانه وحید تقی نژاد عمران (1403)
اثر متغیرهای درون بانکی و بیرونی بر اهرم مالی بانک ها وحید تقی نژاد عمران، زهرا میلا علمی، فاطمه زهرا حسین پور (1399)
اثر تکانه های درآمدی و نااطمینانی بر مصرف بخش خصوصی در ایران وحید تقی نژاد عمران، محمد علی احسانی، زینب حیدری (1398)
تخمین تابع تقاضای گاز طبیعی بخش صیعت استان مازندران محمد علی احسانی، وحید تقی نژاد عمران، زینت صفایی (1398)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
بررسی اقتصاد سیاسی اعتبار بانک مرکزی وحید تقی نژاد عمران، الهام کمال (1401)
کتاب
شهروندی مالی: متخصصین، مردم و سیاست بانکداری مرکزی وحید تقی نژاد عمران، مرسده پهلوانیان (1402)
برگزاری همایش
سومین همایش ملی اقتصاد ایران یوسف عیسی زاده روشن، وحید تقی نژاد عمران (1398)
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
پایان نامه
گسترش قضیه ی کوز در کنترل برون ریزها، با لحاظ هزینه ی مبادله مرتضی محمد جابر، حسین عباسی نژاد، وحید تقی نژاد عمران (1402)
تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد: مطالعه موردی کشورهای منتخب محمود میرزاپور، وحید تقی نژاد عمران، سعید کریمی پتانلار (1402)
بررسی اثرات مالیات سبز بر میزان انتشار آلاینده ها و شاخص توسعه انسانی در ایران: الگوی معادلات همزمان اسماعیل شعبانی، وحید تقی نژاد عمران، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1402)
اثر تمرکززدایی بر کسری بودجه دولت در کشورهای منتخب محدثه باکری، وحید تقی نژاد عمران، سعید کریمی پتانلار (1401)
اثر فناوری بر رشد اقتصادی و بیکاری در ایران آیدا جوربنیان، وحید تقی نژاد عمران، محمد علی احسانی (1401)
تعیین کننده های نسبت اهرم بانک ها در ایران فاطمه زهرا حسین پور، زهرا میلا علمی، وحید تقی نژاد عمران (1400)

سوابق اجرایی

  • معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم اقتصادی و اداری (1400 - ادامه دارد)
  • معاون پژوهشی دانشکده علوم اقتصادی و اداری (1395 - 1400)
  • معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم اقتصادی و اداری (1387 - 1389)
  • مدیر پژوهشی دانشکده علوم اقتصادی و اداری (1385 - 1387)
بیشتر