1402/12/06

وحید تقی نژاد عمران

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی: بابلسر - پردیس دانشگاه - گروه اقتصاد نظری
تلفن: 01135302554-01135302510

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرات تکانه قیمت انرژی بر متغیرهای اقتصاد کلان معرفی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی در فضای رقابت انحصاری
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1392
مجله مطالعات اقتصاد انرژي
شناسه DOI
پژوهشگران وحید تقی نژاد عمران

چکیده

ثبت نشده‌است!