1403/04/24

وحید تقی نژاد عمران

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی: بابلسر - پردیس دانشگاه - گروه اقتصاد نظری
تلفن: 01135302554-01135302510

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین کننده های نسبت اهرم بانک ها در ایران
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
.
سال 1400
پژوهشگران فاطمه زهرا حسین پور(دانشجو)، زهرا میلا علمی(استاد مشاور)، وحید تقی نژاد عمران(استاد راهنما)

چکیده

.