1403/04/24

وحید تقی نژاد عمران

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی: بابلسر - پردیس دانشگاه - گروه اقتصاد نظری
تلفن: 01135302554-01135302510

مشخصات پژوهش

عنوان
سومین همایش ملی اقتصاد ایران
نوع پژوهش
برگزاری همایش
کلیدواژه‌ها
اقتصاد ایران
سال 1398
پژوهشگران وحید تقی نژاد عمران ، یوسف عیسی زاده روشن

چکیده

سومین همایش ملی اقتصاد ایران