1403/04/24

وحید تقی نژاد عمران

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی: بابلسر - پردیس دانشگاه - گروه اقتصاد نظری
تلفن: 01135302554-01135302510

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی حباب های تورمی عقلائی: مطالعه موردی اقتصاد ایران
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1388
مجله پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي
شناسه DOI
پژوهشگران وحید تقی نژاد عمران

چکیده

ثبت نشده‌است!