1403/04/24

وحید تقی نژاد عمران

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی: بابلسر - پردیس دانشگاه - گروه اقتصاد نظری
تلفن: 01135302554-01135302510

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی سیاست پولی ایران
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اعتبار؛ انتظارات تورمی؛ سیاست پولی
سال 1397
مجله پژوهشنامه اقتصاد کلان
شناسه DOI
پژوهشگران وحید تقی نژاد عمران ، محمد علی احسانی ، محسن رضایی

چکیده

عنصر کلیدی در اثرگذاری سیاست پولی اعتبار سیاست، یعنی باور کارگزاران اقتصادی به توان و اجرای آن است. وجود بانک مرکزی معتبر کاهش نرخ تورم را با هزینه پایین­تری بدست داده و نگهداری تورم در سطح پایین و باثبات را آسان­تر می­سازد. واکنش­ انتظارات تورمی به تغییرات سیاست پولی مهمترین منبع برای ارزیابی اعتبار بانک مرکزی و وضعیت سیاست پولی است که در دهه اخیر در ارزیابی اعتبار روی آن تاکید می­شود. این مطالعه به کمک ایده منحنی فیلیپس کینزی­های جدید، انتظارات تورمی ضمنی را بر پایه داده­های فصلی شده ایران برای دوره زمانی1380 تا 1394 برآورد کرده و با به­کارگیری الگوی خود رگرسیون با وقفه توزیعی، واکنش این انتظارات تورمی را نسبت به متغیرهای سیاست پولی، تغییر نرخ بهره اسمی و تغییر نرخ رشد حجم پول، برای ارزیابی اعتبار سیاست پولی و بانک مرکزی اندازه­گیری کرده است. نتیجه بدست آمده، نشان می­دهد انتظارات تورمی کارگزاران اقتصادی دوره مورد مطالعه هم در کوتاه­مدت و هم در بلندمدت تاثیر معنی­داری از متغیرهای سیاست پولی نگرفته است؛ به این معنی که سیاست­ پولی اعمال شده از نگاه آنها از اعتبار لازم برخوردار نبوده است.