1403/04/24

وحید تقی نژاد عمران

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی: بابلسر - پردیس دانشگاه - گروه اقتصاد نظری
تلفن: 01135302554-01135302510

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش بی ثباتی قیمت نفت و نرخ ارز در بدهی دولت به شبکه بانکی: رهیافت مارکوف سویچینگ موجک بنیان
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
بی ثباتی نرخ ارز،بی ثباتی قیمت نفت،بدهی دولت به شبکه بانکی،hلگوی چرخشی مارکف، الگوی تبدیل موجک
سال 1398
مجله پژوهشنامه اقتصاد کلان
شناسه DOI
پژوهشگران پگاه زارعی ، امیر منصور طهرانچیان ، اسماعیل ابونوری ، وحید تقی نژاد عمران

چکیده

در این پژوهش نقش بی ثباتی نرخ ارز و قیمت نفت در کنار مخارج جاری دولت بر بدهی دولت به شبکه بانکی با استفاده از الگوی چرخشی مارکف طی دوره زمانی 1397-1388 به صورت ماهانه بررسی شده است. برای استخراج نوسانات نرخ ارز، قیمت نفت و مخارج جاری دولت از الگوی تبدیل موجک استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد تاثیر بی ثباتی نرخ ارز در رژیم های مختلف و دوره های زمانی گوناگون متفاوت است به گونه ای که در کوتاه مدت بی ثباتی نرخ ارز در رژیم بالای بدهی دولت به شبکه بانکی تاثیر متفاوتی نسبت به سایر دوره های زمانی دارد. همچنین بی ثباتی قیمت نفت و مخارج جاری دولت در تمامی ادوار و فارغ از رژیم بدهی تاثیر مثبت و معنادار دارند. این نتایج نشان می دهد که شبکه بانکی در راستای اعطای تسهیلات بایستی بی ثباتی بازارهای دارایی مختلف و همچنین رژیم بدهی بانکی دولت و افق زمانی را در نظر گیرد و همچنین تا زمانی که وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی حداقل نگردد، انگیزه استفاده از نوسانات نرخ ارز در کوتاه مدت جهت واکنش به بدهی های دولت به شبکه بانکی می تواندوجود داشته باشد.