1403/04/24

وحید تقی نژاد عمران

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی: بابلسر - پردیس دانشگاه - گروه اقتصاد نظری
تلفن: 01135302554-01135302510

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر تمرکززدایی بر کسری بودجه دولت در کشورهای منتخب
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تمرکززدایی؛ کسری بودجه؛ دولت
سال 1401
پژوهشگران محدثه باکری(دانشجو)، وحید تقی نژاد عمران(استاد مشاور)، سعید کریمی پتانلار(استاد راهنما)

چکیده

اثر تمرکززدایی بر کسری بودجه دولت در کشورهای منتخب