1403/04/24

وحید تقی نژاد عمران

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی: بابلسر - پردیس دانشگاه - گروه اقتصاد نظری
تلفن: 01135302554-01135302510

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد: مطالعه موردی کشورهای منتخب
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
مالیات؛ مالیات بر ارزش افزوده؛ توزیع درآمد
سال 1402
پژوهشگران محمود میرزاپور(دانشجو)، وحید تقی نژاد عمران(استاد مشاور)، سعید کریمی پتانلار(استاد راهنما)

چکیده

تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد: مطالعه موردی کشورهای منتخب