1403/04/24

وحید تقی نژاد عمران

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی: بابلسر - پردیس دانشگاه - گروه اقتصاد نظری
تلفن: 01135302554-01135302510

مشخصات پژوهش

عنوان
تخمین تابع تقاضای گاز طبیعی بخش صیعت استان مازندران
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تقاضای گاز طبیعی، روند مصرف انرژی، مدل اقتصادسنجی.
سال 1398
پژوهشگران محمد علی احسانی ، وحید تقی نژاد عمران ، زینت صفایی

چکیده

امروزه گاز طبیعی به عنوان سوختی تمیز و سازگار با محیط زیست و یکی از عوامل مهم تولید در سبد مصرفی بیشتر کشورهای جهان جای خود را باز کرده است. تقاضای روزافزون جهانی برای گاز طبیعی باعث گردیده تا این حامل انرژی به عنوان انرژی قرن بیست و یکم مورد توحه قرار گیرد. در این مطلعه به تخمین تابع تقاضای گاز طبیعی در بخش صنعت استان مازندران به عنوان یکی از بخشهای پرمصرف انرژی با استفاده از داده های مربوط به سالهای 1371 تا 1395 پرداخته می شود. این امر به منظور شناخت عوامل موثر بر تقاضای گاز طبیعی بخش صنعت انحام شده است. برای تخمین تابع تقاضا روش اقتصادسنجی به کار برده می شود. نتایج برآورد حکایت از این دارد که قیمت واقعی گاز طبیعی، قیمت واقعی برق و ارزش افزوده بخش صنعت استان مازندران با مصرف گاز طبیعی در بخش صنعت استان مازندران رابطه مثبت و قیمت واقعی فرآرده های نفتی با مصرف گاز طبیعی در بخش صنعت استان مازندران رابطه منفی دارد.