1403/05/02

وحید تقی نژاد عمران

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی: بابلسر - پردیس دانشگاه - گروه اقتصاد نظری
تلفن: 01135302554-01135302510

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر باز بودن تجاری بر اندازه دولت: مطالعه موردی گروه کشورهای با درآمد متوسط پایین
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1391
مجله پژوهشنامه بازرگانی
شناسه DOI
پژوهشگران وحید تقی نژاد عمران

چکیده

ثبت نشده‌است!