1403/05/02

وحید تقی نژاد عمران

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی: بابلسر - پردیس دانشگاه - گروه اقتصاد نظری
تلفن: 01135302554-01135302510

مشخصات پژوهش

عنوان
آشنایی با بازار های سرمایه (بورس) در ایران و بکارگیری آن در اقتصاد خانواده و شهروندان
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
بازار های سرمایه، اقتصاد خانواده، شهروندان، ایران
سال 1398
پژوهشگران وحید تقی نژاد عمران

چکیده

آشنایی با بازار های سرمایه (بورس) در ایران و بکارگیری آن در اقتصاد خانواده و شهروندان