1403/04/24

وحید تقی نژاد عمران

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی: بابلسر - پردیس دانشگاه - گروه اقتصاد نظری
تلفن: 01135302554-01135302510

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر فناوری بر رشد اقتصادی و بیکاری در ایران
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
اثر فناوری؛ رشد اقتصادی؛ بیکاری؛ ایران
سال 1401
پژوهشگران آیدا جوربنیان(دانشجو)، وحید تقی نژاد عمران(استاد مشاور)، محمد علی احسانی(استاد راهنما)

چکیده

اثر فناوری بر رشد اقتصادی و بیکاری در ایران