1403/04/25
رضا مهرآفرین

رضا مهرآفرین

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: بابلسر. خیابان دانش. دانشگاه مازندران. دانشکده هنر و معماری. گروه باستانشناسی
تلفن: 9153402819

معرفی

استاد گروه باستان شناسی. گرایش دوران تاریخی

تحصیلات

 • کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی ، علامه طباطبایی ، ایران (1366 - 1370)
  عنوان پایان‌نامه:
 • کارشناسی ارشد باستانشناسی ، تربیت مدرس ، ایران (1371 - 1375)
  عنوان رساله:
 • دکترای تخصصی باستانشناسی ، تربیت مدرس ، ایران (1379 - 1383)
  عنوان رساله:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
بررسی الگوهای استقراری دوره اشکانی در دشت گیلان غرب (استان کرمانشاه) هوشنگ رستمی، رضا مهرآفرین، سید رسول موسوی حاجی (1402)
واکاوی یک اسطوره در شواهد میدانی؛ باستان‌شناسی اساطیر و اُلُغ‌تپه سورنا فیروزی، رضا مهرآفرین، سید رسول موسوی حاجی، نیکلاس برفکا (1402)
نگرشی بر دین مادی ها بر پایه تحلیل دو نبشته نوبابلی و توالی شاهان آنها سورنا فیروزی، رضا مهرآفرین، محمد امین سعادت مهر (1402)
پژوهشی بر شهر باستانی فسا در دورۀ ساسانی با استناد به منابع تاریخی و پژوهش های باستان شناسی محمدصادق روستایی، رضا مهرآفرین، سید رسول موسوی حاجی، مجتبی سعادتیان (1402)
بررسی وضعیت دشت فراهان در دورۀ ساسانی براساس مطالعات باستانشناسی جواد اعلایی مقدم، سید رسول موسوی حاجی، رضا مهرآفرین (1401)
پژوهشی بر سیر تحول ضرب درهم های عرب – ساسانی، نخستین سکه های جهان اسلام محمد امین سعادت مهر، رضا مهرآفرین، مریم یاغی زهی، زهرا نصراللهی (1400)
بررسی و تحلیل سفال های اشکانی دشت سرخس، شمال شرق ایران داود بهروزی فر، رضا مهرآفرین، محمدرضا سعیدی، احمد چایچی امیرخیز (1400)
پژوهشی در گاهنگاری و کارکرد قلعه گلی کاج قم رسول احمدی، رضا مهرآفرین، سید رسول موسوی حاجی (1400)
شواهد باستان شناختی نفت و مشتقات نفت آن در ایران باستان (ایلام تا ساسانی) فرخ مهری نژاد، رضا مهرآفرین، سید رسول موسوی حاجی، محمد بهرام زاده (1400)
مطالعه تطبیقی گچبری های نویافته تپه قزل قلعه فراهان جواد اعلایی مقدم، سید رسول موسوی حاجی، رضا مهرآفرین (1400)
حضور ایزد بهرام در نقش برجستۀ تاق بزرگ بستان ایمان خسروی، رضا مهرآفرین، سید رسول موسوی حاجی (1400)
کشف یک حقیقت مهم تاریخی: حضور ایزد بهرام در نقش برجستۀ تاق بزرگ بستان ایمان خسروی، رضا مهرآفرین، سید رسول موسوی حاجی (1400)
ارزیابی عوامل محیطی در شکل گیری استقرارهای اشکانی دشت سرخس داود بهروزی فر، رضا مهرآفرین، محمدرضا سعیدی، احمد چایچی امیرخیز (1399)
بررسی روند تغییرات سبکی جایگاه تدفین زرتشتیان ایران و پارسیان هند ملیکا حیدری، رضا مهرآفرین، کارلو جیووانی چرتی (1399)
نقش کورتَش و سازمان اداری - اجتماعی آن در اقتصاد شاهی تخت جمشید فرشاد میری، رضا مهرآفرین، علیرضا خسروزاده (1399)
پژوهشی بر شاخص ترین نقوش نمادین گیاهی در گچبری های ساسانی سید رسول موسوی حاجی، هوشنگ رستمی، رضا مهرآفرین (1398)
پژوهشی بر نمادهای مشروعیت در سنگ نگاره های ساسانی هوشنگ رستمی، رضا مهرآفرین، سید رسول موسوی حاجی (1398)
تحلیل، گونه شناسی و تاریخ گذاری گچ بری های کاخ کوه خواجه زهیر واثق عباسی، رضا مهرآفرین، سید رسول موسوی حاجی (1398)
نقد و بررسی درآمدی بر آیین زرتشتی شاهین آریامنش، رضا مهرآفرین (1398)
بازتاب جایگاه نقش تیر و کمان در تاریخ و فرهنگ ایران فخرالدین محمدیان، خدیجه شریف کاظمی، رضا مهرآفرین (1398)
آیین سوگواری در نقوش تاتارلی آناتولی و مقایسه آن با شاهنامه و مراسم کُتل در غرب ایران فخرالدین محمدیان، سید رسول موسوی حاجی، خدیجه شریف کاظمی، رضا مهرآفرین (1396)
کرکوی، آتش پیروز بهرام در سکستان رضا مهرآفرین، زهیر واثق عباسی (1396)
در جستجوی اورگت ها (نگرشی بر هویت واقعی استقرارهای هخامنشی کشف شده در سیستان) جواد اعلایی مقدم، سید رسول موسوی حاجی، رضا مهرآفرین (1395)
دگردیسی خدایان در ایلام باستان رضا مهرآفرین، نورالدین قائم پناه (1395)
A Review on Chronology of Palace of Kuh-e Khajeh (Qaleh Kaferun) Relying on the Surface Potsherd Seyyedeh Leila Banijamali, Javad Alaei Moghadam, Seyyed Rasool Mousavi Haji, Reza Mehrafarin (2016)
بررسی و تحلیل نقش شکار در دوره ساسانی الهام وثوق بابایی، رضا مهرآفرین (1394)
X-Ray Diffraction and X-Ray Fluorescence Analysis of Pottery Shards from New Archaeological Survey in South Region of Sistan, Hossein Sarhaddi Dadian, Zuliskandar Ramli, Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, Reza Mehrafarin (2015)
Studies on the structural characteristics of Achaemenid pottery from Dahane-e Gholaman Zohreh Zehbari, Reza Mehrafarin, Seyyed Rasool Mousavi Haji (2015)
معرفی لیوان های بومی محوطه هخامنشی دهانه غلامان زهره زهبری، رضا مهرآفرین، سید رسول موسوی حاجی (1393)
گونه شناسی الگوی چهارصفه در معماری ایرانی و سیر تحول آن اسدالله جودکی، سید رسول موسوی حاجی، رضا مهرآفرین (1393)
سفال داغدار، سفال شاخص دوره اشکانی در سیستان ایران رضا مهرآفرین، محمدصادق روستایی، جواد اعلایی مقدم (1393)
Mythological Scenes from Ancient Mesopotamia on Elamit Cylinder Seals Nooraddin Mehdi Qaempanah, Reza Mehrafarin, Melika Heidari (2014)
شهر و شهرنشینی در سیستان بزرگ در دوره اشکانی رضا مهرآفرین، محمد صادق روستایی (1393)
پژوهشی در تاریخ و هنر دوره اشکانی رضا مهرآفرین، مهسا زارعی (1392)
اردشیره خوره: تختگاه اردشیر پاپکان رضا مهرآفرین، سرور خراشادی، عباس جامه بزرگ (1392)
Clothing of People in Sistan during Parthian Period with Reference to the Frescos of Koh-E Khajeh Reza Mehrafarin, Zoheir Vasegh Abbasi, Mojtaba Saadatiyan (2013)
سفال مکران در دوره ی اشکانی و همگونی های آن با مناطق همجوار رضا مهرآفرین، فاطمه علیزاده، روح الله شیرازی (1391)
آرامگا هها و قبور کوه خواجه سیستان رضا مهرآفرین، داوود صارمی نایینی، مرجان شهرکی فرخنده (1391)
چهارقاپی، آتشکده ای در کوست خوربران رضا مهرآفرین، ابراهیم احمدی هدایتی (1390)
Archaeological Survey of Kooh-e Khajeh in Sistan Reza Mehrafarin, Seyyed Rasool Mousavi Haji, Seyyedeh Leila Banijamali (2011)
بررسی ویژگی های محیطی شهر تاریخی زاهدان کهنه سید رسول موسوی حاجی، رضا مهرآفرین، جواد اعلایی مقدم (1389)
A Study of the Ceramics of East Iran During the Later Parthian Era With Special Reference to Tapa Gowri Reza Mehrafarin, Seyyed Rasool Mousavi Haji, Soltanali Feyz (2011)
عبور از گدروزیا رضا مهرآفرین، سید رسول موسوی حاجی (1388)
The Lady Represented in Narseh’s Relief: Shapurdokhtak or Anahita? Seyyed Rasool Mousavi Haji, Reza Mehrafarin (2009)
حوزه گردی، کلکسیون باستان شناسی سیستان رضا مهرآفرین، سید رسول موسوی حاجی (1385)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کتاب
نبشته های شاهانه ی دوره ی نوآشوری سورنا فیروزی، رضا مهرآفرین (1402)
نبشته های شاهانه امپراطوری نوبابلی سورنا فیروزی، رضا مهرآفرین (1402)
قصه های نیمروز رضا مهرآفرین (1402)
خوانشی نو از چند نقش برجستۀ ساسانی ایمان خسروی، سید رسول موسوی حاجی، رضا مهرآفرین (1400)
خشت مقدس (مانده های آیینی زرتشتیان کرمان) سوده لوهاری، رضا مهرآفرین، حسین سرحدی دادیان (1399)
شهرهای ساسانی (چاپ دوم) رضا مهرآفرین (1399)
شهرهای ساسانی رضا مهرآفرین (1398)
زیارتگاهای سیستان رضا مهرآفرین، مرجان شهرکی فرخنده (1394)
یشت و خشت ملیکا حیدری، رضا مهرآفرین (1394)
بر چکاد اوشیدا رضا مهرآفرین (1391)
جستاری در جغرافیای تاریخی سیستان سید رسول موسوی حاجی، رضا مهرآفرین (1388)
جستاری در جغرافیای تاریخی سیستان(از آغاز تا سده نهم ه-ق) سید رسول موسوی حاجی، رضا مهرآفرین (1388)
پیش از تاریخ سیستان رضا مهرآفرین (1385)
کرسی نظریه‌پردازی
گورستان اشکانی ولم، شیوه تدفین دخمه ای در حاشیه جنوبی دریای مازندران یعقوب محمدی فر، رضا مهرآفرین، رحمت عباس نژاد سرستی، محمد قمری فتیده (1401)
پایان نامه
بررسی شواهد باستانشناختیِ مهندسی باد در دوران اسلامی سیستان سارا آریاپاک، رضا مهرآفرین، سید رسول موسوی حاجی (1402)
بررسی و مقایسه تطبیقی مجموعه بناهای تخت جمشید و آکروپلیس آتن رضوانه اویسی، جواد اعلایی مقدم، رضا مهرآفرین (1402)
مطالعه‌ی پتانسیل‌های بهره‌وری از زمین و محیط زیست در باستان شناختی کوست خوربران دوره ساسانی صبا غلامی، طاهر صفرراد، سید رسول موسوی حاجی، رضا مهرآفرین (1402)
بررسی مجموعه آثار مربوط به دوران اسلامی در حوزه گیردی سیستان راضیه ابراهیمی، رضا مهرآفرین، جواد اعلایی مقدم، سید رسول موسوی حاجی (1401)

علایق پژوهشی

 • باستان شناسی دین
 • بررسی های میدانی باستان شناسی
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه باستان شناسی دانشگاه مازندران (1395 - 1397)
 • معاون پژوهشی پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا در دانشگاه سیستان و بلوچستان (1389 - 1392)
 • مدیر گروه باستان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان (1384 - 1388)
بیشتر