1402/12/06
رضا مهرآفرین

رضا مهرآفرین

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: بابلسر. خیابان دانش. دانشگاه مازندران. دانشکده هنر و معماری. گروه باستانشناسی
تلفن: 9153402819

مشخصات درس

عنوان باستان شناسی دوره تاریخی هخامنشی
شماره 821230012
مقطع کارشناسی ارشد
پیش‌نیاز ندارد
توضیحات درس تخصصی دوره تاریخی