1403/03/25
مصطفی کمالجو

مصطفی کمالجو

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: 0000-0002-8463-4080
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 01135302662

تحصیلات

 • دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی (1379 - 1385)
  عنوان رساله:
 • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی (1371 - 1374)
  عنوان رساله:
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
توظیف التراث فی قصص علی السباعی مصطفی کمالجو، حمید رضا مشایخی، حاتم حسن جاتول (1402)
دراسه فنیه لصوره «أنا» فی شعر اجود مجبل سلامه الصافی، بهروز قربانزاده، مصطفی کمالجو (1402)
جمالیه التشبیه فی شعر ولید قصاب وسام مرشد عواد الشجیری، حسن گودرزی لمراسکی، مصطفی کمالجو (1402)
جمالیه الرؤیه فی روایه (دفاتر الوراق) للکاتب جلال برجس مصطفی کمالجو، حمید رضا مشایخی، نضال حسون عباس (1401)
الدرامیه فی القصه القصیره العراقیه مصطفی کمالجو، حمید رضا مشایخی، علی حسین عوده (1401)
التصویر الفنی الإستعاری فی شعر عبد الرزاق عبد الواحد مهدی شاهرخ، علیاء عبود علوان، مصطفی کمالجو (1401)
الحوار الإشهاری فی مقتل أبی مخنف مرتضی حسن بیاد، مصطفی کمالجو، حسن گودرزی لمراسکی (1401)
مقارنه رموز الحریه فی شعر محمود درویش وقیصر أمین بور مصطفی کمالجو، حمیده فقیه عبداللهی، شیرین بنی طبا (1399)
بررسی سیمای قهرمانان در شعر پایداری محمد فیتوری مریم اختیاری، حمید رضا مشایخی، مصطفی کمالجو (1398)
أثر أدب حافظ الشیرازی فی أشعار محمد علی شمس الدین بهروز قربانزاده، مصطفی کمالجو (1398)
سبک شناسی لایه آوایی و واژگانی خطبه 221 نهج البلاغه حسین یوسفی، مصطفی کمالجو، مریم اطهری نیا (1396)
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﻬﻮم زﻣﺎن در ﺷﻌﺮ ﻣﺤﻤﻮد دروﯾﺶ و ﻗﯿﺼﺮ اﻣﯿﻦ. ﭘﻮر مصطفی کمالجو، حمیده فقیه عبداللهی، مهرعلی یزدان پناه (1395)
مقاله ارائه شده
کرسی نظریه‌پردازی
تاملی بر چند ترجمه جدید حافظ مصطفی کمالجو، سید حسین سیدی، بهروز قربانزاده، حسن گودرزی لمراسکی (1400)
پایان نامه
بررسی تطبیقی اشعارجورج شکور و میرزامحمود فدایی تلاوکی در واقعه ی عاشورا عباس عابدی فرد، مصطفی کمالجو، بهروز قربانزاده (1402)
بررسی صنعت التفات از خطبه 190 تا خطبه 195 نهج البلاغه سیده نسرین عبدی دیوکلایی، مصطفی کمالجو، حسین یوسفی (1402)
بررسی شیوه‌ها‌ی گفتگو و شخصیت‌پردازی در رمان « پل دختران یعقوب» سید امیر رضا هاشمی، بهروز قربانزاده، مصطفی کمالجو (1402)
بررسی جلوه‌های بلاغی در پنج خطبه 160، 163، 164، 176، 222 نهج‌البلاغه مرضیه اسکو، مهدی شاهرخ، مصطفی کمالجو (1402)
صوره «أنا والآخر » فی شعر أجود مجبل سلامه الصافی، مصطفی کمالجو، بهروز قربانزاده (1402)
بررسی رمان "الواجهه" اثر یوسف عزالدین عیسی بر مبنای مکتب اگزیستانسیالیسم عبدالهادی چندری، مصطفی کمالجو، حسن گودرزی لمراسکی (1402)
بررسی و تحلیل زاویه دید در رمان ارمانوسه المصریه جرجی زیدان نیلوفر کثیر، مصطفی کمالجو، حسین یوسفی (1401)
الاغتراب در شعر عمار کامل داخل حسن بردان شهاب، حسن گودرزی لمراسکی، مصطفی کمالجو (1401)
شیوه‌های مدح فی شعر فتیان الشاغوری جیدر علی شهاب، حسین یوسفی، مصطفی کمالجو (1401)
صوره الآخر فی أشعار السید حیدر الحلی علی صاحب عبید، مهدی شاهرخ، مصطفی کمالجو (1401)
التصویر الفنی فی شعر عبدالرزاق عبدالواحد علیاء عبود علوان، مصطفی کمالجو، مهدی شاهرخ (1401)
النزیاح التصویری فی شعر سعاد الصباح السیاسی علی محسن کاظم، حسین یوسفی، مصطفی کمالجو (1401)
البنیه السردیه الزمکانیه فی روایه دروز بلغراد رویده خضیر حسین، مهدی شاهرخ، مصطفی کمالجو (1401)
بررسی عناصر شخصیت‌پردازی،گفتگو، زاویۀ دید و سبک در رمان « المتشائل» امیل حبیبی انسیه طالبی قادیکلایی، مصطفی کمالجو، مهدی شاهرخ (1401)
بررسی عناصر داستانی رمان «المتشائل» اثر امیل حبیبی انسیه طالبی قادیکلایی، مصطفی کمالجو، مهدی شاهرخ (1401)
بینامتنی ظلم ستیزی در قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه با صحیفه امام خمینی مهرناز ابراهیم زاده، مصطفی کمالجو، زینب السادات حسینی (1400)
خدمات ترجمه ای اسعاد عبد الهادی قندیل به زبان فارسی و عربی زهره حمزه نتاج، مصطفی کمالجو، بهروز قربانزاده (1400)
نقدو بررسی تطبیقی کنایه ها در ترجمه علی عباس زلیخه از دیوان حافظ حدیث اصلانی، مصطفی کمالجو، بهروز قربانزاده (1400)
سبک شناسی لایه ای خطبه ی 165 نهج البلاغه فاطمه عربعامری، حسین یوسفی، مصطفی کمالجو (1400)

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه زبان و ادبیات عربی (1390 - 1393)
 • رییس حوزه ریاست دانشگاه مازندران (1393 - 1394)
 • معاون اداری و مالی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی (1384 - 1386)
 • مدیر ستاد رفاهی دانشگاه (1386 - 1389)
 • رییس دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه های استان مازندران (1393 - 1398)
بیشتر