07 خرداد 1402
مصطفي كمالجو

مصطفی کمالجو

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات عربی
تلفن: 01135302662
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان
نقدو بررسی تطبیقی کنایه ها در ترجمه علی عباس زلیخه از دیوان حافظ
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
نقدو بررسی تطبیقی کنایه ها در ترجمه علی عباس زلیخه از دیوان حافظ
پژوهشگران حدیث اصلانی (دانشجو) ، بهروز قربانزاده (استاد راهنما) ، مصطفی کمالجو (استاد مشاور)

چکیده

نقدو بررسی تطبیقی کنایه ها در ترجمه علی عباس زلیخه از دیوان حافظ