07 خرداد 1402
مصطفي كمالجو

مصطفی کمالجو

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات عربی
تلفن: 01135302662
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی سبک شناسی ادبیات پایداری در دوشعر یوم فلسطین بدر شاکر سیاب و پنجره قیصر امین پور
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بررسی سبک شناسی ادبیات پایداری در دوشعر یوم فلسطین بدر شاکر سیاب و پنجره قیصر امین پور
پژوهشگران زهرا قاسمی فر (دانشجو) ، بهروز قربانزاده (استاد راهنما) ، مصطفی کمالجو (استاد راهنما)

چکیده

بررسی سبک شناسی ادبیات پایداری در دوشعر یوم فلسطین بدر شاکر سیاب و پنجره قیصر امین پور