1403/04/29
مصطفی کمالجو

مصطفی کمالجو

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: 0000-0002-8463-4080
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 01135302662

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی شیوه‌ها‌ی گفتگو و شخصیت‌پردازی در رمان « پل دختران یعقوب»
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ادبیات داستانی ، رمان ، شخصیت ، گفتگو ، پل دختران یعقوب
سال 1402
پژوهشگران سید امیر رضا هاشمی(دانشجو)، بهروز قربانزاده(استاد مشاور)، مصطفی کمالجو(استاد راهنما)

چکیده

هر داستانی دارای عناصر مختلفی است که روند کلی داستان را شکل می‌دهد.دو عنصر شخصیت و گفتگو از مهم‌ترین و حائز اهمیت ترین بخش‌ها‌ی هر داستان‌می‌‌باشند.نویسنده برای اینکه بتواند شخصیّت‌ها‌یش را به خوبی به خواننده معرفی کند، نیاز دارد که خصوصیات ظاهری و اخلاقی آن‌ها‌ را با مهارت پردازش نماید.گفتگو عبارت است از صحبت‌ها‌یی که میان شخصیت‌ها‌ی داستان به وجود آمده و مهم‌ترین وسیله برای شخصیت‌پردازی و یکی از کلیدی‌ترین ابزار برای پیشبرد داستان می‌باشد.گفتگو باعث می‌شود که خواننده مستقیم و بدون واسطه با شخصیت‌ها‌، اندیشه‌ها‌ و کردار آن‌ها‌ آشنا شود. بنابراین شخصیت و گفتگو نقش مهمی در تحلیل داستان ایفا می‌کنند. در این پژوهش سعی برآن است تا به روش توصیفی – تحلیلی شیوه‌ها‌ی شخصیت‌پردازی و‌گفتگو در رمان پل دختران یعقوب، تشریح و بررسی شود. در این رمان نویسنده، شخصیت ها را با شیوه‌ها‌ی متفاوت به پهنه داستان وارد می‌کند و برای آشکار ساختن احوال و بیان دیدگاه‌ها‌ و اهدافشان، بیشتر از تکنیک مکالمه بهره برده‌است.آنچه در این میان اهمیت می‌یابد، تاثیرکیفیت تکنیک‌ها‌ی شخصیت‌پردازی و ساختار گفتگو در چگونگی آفرینش داستان است تا ضمن بررسی کمّ و کیف اثر پل دختران یعقوب اثر حسن حمید، شگردهای نویسنده در عناصر اصلی داستان‌ساز هم تعیین گردد. در تمام داستان کلام و بیانات شخصیت‌ها با زبانی فصیح در قالب جملات کوتاه و در نهایت ایجاز و قابل فهم ازائه گردیده ‌است. در شخصیت‌پردازی افراد، نویسنده بیشتر از روش غیر مستقیم حالات درونی و اعمال و گفته‌ها‌یشان را در مقابل چشم خواننده‌ می‌‌گذارد.کاربرد گزارش روایت گویی در بخش اعظمی از داستان موج می‌زند و روش آزاد مستقیم کاربرد بیشتری نسبت به روش آزاد غیر‌مستقیم و غیر‌مستقیم دارند.