1403/04/29
مصطفی کمالجو

مصطفی کمالجو

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: 0000-0002-8463-4080
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 01135302662

مشخصات پژوهش

عنوان
النزیاح التصویری فی شعر سعاد الصباح السیاسی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
النزیاح التصویری فی شعر سعاد الصباح السیاسی
سال 1401
پژوهشگران علی محسن کاظم(دانشجو)، حسین یوسفی(استاد مشاور)، مصطفی کمالجو(استاد راهنما)

چکیده

النزیاح التصویری فی شعر سعاد الصباح السیاسی