1403/04/01
مصطفی کمالجو

مصطفی کمالجو

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: 0000-0002-8463-4080
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 01135302662

مشخصات پژوهش

عنوان
سبک شناسی لایه ای خطبه ی 165 نهج البلاغه
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
سبک شناسی لایه ای خطبه ی 165 نهج البلاغه
سال 1400
پژوهشگران فاطمه عربعامری(دانشجو)، حسین یوسفی(استاد مشاور)، مصطفی کمالجو(استاد راهنما)

چکیده

سبک شناسی لایه ای خطبه ی 165 نهج البلاغه