1403/04/29
مصطفی کمالجو

مصطفی کمالجو

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: 0000-0002-8463-4080
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 01135302662

مشخصات پژوهش

عنوان
تاملی بر چند ترجمه جدید حافظ
نوع پژوهش
کرسی نظریه‌پردازی
کلیدواژه‌ها
ترجمه،دیوان حافظ،جعفر خلیلی،عمر شبلی،طلال مجذوب
سال 1400
پژوهشگران بهروز قربانزاده ، سید حسین سیدی ، مصطفی کمالجو ، حسن گودرزی لمراسکی

چکیده

با مطالعه و بررسی تمامی ترجمه های حافظ به زبان عربی وتمرکز بر ترجمه های عبد الله خالدی و طلال مجذوب و محمد عبد المنعم وجعفر خلیلی و محمد غنیمی هلال مشخص شده است که پرچم دار مترجمان عرب از دیوان حافظ ابراهیم شواربی از مصر و عمر شبلی از لبنان است که توانسته اند دیوان حافظ را به شکل کامل به عربی ترجمه کنند ودر این مسیر تا حد زیادی هم موفق بودندهمچنین این تحقیق نشان می دهد سایر کسانی که در کتاب های مختلف گریزی به دیوان حافظ زدند و گزیده ای از ابیات را به عربی برگرداندند به عنوان مترجم نمی توان به حساب آورد چرا که همه این افراد با انتخاب ابیات بسیار محدود از دیوان حافظ به میل خود به ترجمه منثور اقدام کرده وچندان در شناساندن این شاعر بزرگ ایرانی به جهان عرب موفق نبودند وبعد از حافظ ابراهیم به عنوان بزرگ ترین و اولین مترجم دیوان حافظ و بعد از آن عمر شبلی مترجم عرب دیگری ظهور نکرده است تا با رفع مشکلات ترجمه آنها ترجمه بهتر و دقیق تری از خود به یادگار بگذارد واگر بخواهیم در کل نتیجه کار و جنبه نوآوری این کرسی را بیان کنیم باید تاکید کنیم که هیچ مترجم موفق و کم اشتباه از دیوان حافظ تاکنون دیده نشده است.