12 خرداد 1402
مصطفي كمالجو

مصطفی کمالجو

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات عربی
تلفن: 01135302662
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان أثر أدب حافظ الشيرازي في أشعار محمد علي شمس الدين
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
أثر أدب حافظ الشیرازی فی أشعار محمد علی شمس الدین
مجله مجلة کلیة الاسلامیة الجامعة
شناسه DOI
پژوهشگران بهروز قربانزاده (نفر اول) ، مصطفی کمالجو (نفر دوم)

چکیده

أثر أدب حافظ الشیرازی فی أشعار محمد علی شمس الدین