1403/04/29
مصطفی کمالجو

مصطفی کمالجو

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: 0000-0002-8463-4080
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 01135302662

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی صنعت التفات از خطبه 190 تا خطبه 195 نهج البلاغه
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بلاغت، صنعت التفات، نهج البلاغه ، خطبه های 190-195.
سال 1402
پژوهشگران سیده نسرین عبدی دیوکلایی(دانشجو)، مصطفی کمالجو(استاد مشاور)، حسین یوسفی(استاد راهنما)

چکیده

التفات یکی از آرایه‌های ادبی است که با در هم شکستن روند معمول کلام، تأثیر بسیار زیادی در بیداری خواندگان دارد، پس می‌توان گفت که یکی از صنایع مهم و اصلی بلاغت، صنعت التفات است یعنی نظر مخاطب را جلب کند تا اینکه به سخن یا متن وی توجه کند که در نهج‌البلاغه کاربرد زیادی دارد. در گذشته التفات در بیشتر کتاب‌های عربی با عنوان انتقال گوینده از خطاب به غیبت و برعکس و انواع محدودی در زمینۀ ضمایر داشتند، اما امروزه با گذشت زمان، بلاغییون انواع دیگری را برای این صنعت آورده‌اند که در هریک از این انواع را در یکی از حوزه‌های بلاغت ازجمله معانی و بدیع و دستور می‌توان بررسی کرد. محقق با این پایان‌نامه کوشیده است، ضمن بررسی آرایه التفات در خطبه‌های نهج‌البلاغه، فواید و اغراض آن را برای مخاطبان بازگو کند و به التفات، به عنوان بلاغت جدیدی در برخی از خطبه‌های نهج‌البلاغه در باب‌ صیغه‌های فعل، ضمایر و ساختار نحوی آن‌ها را بررسی کرده است. و این پایان‌نامه به روش کتابخانه‌ای و به شیوه نظری – کاربردی نگاشه شده است. پس از بررسی این خطبه‌ها، نتایجی به دست آمد که نشان می‌دهد در این خطبه ها امام علی (ع) از این صنعت به خوبی استفاده کرده است که با این شیوه، می‌خواست تاکید سخنرانی خود را در بین مردم بیشتر کند.