1403/03/31
مصطفی کمالجو

مصطفی کمالجو

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: 0000-0002-8463-4080
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 01135302662

مشخصات پژوهش

عنوان
خدمات ترجمه ای اسعاد عبد الهادی قندیل به زبان فارسی و عربی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
خدمات ترجمه ای اسعاد عبد الهادی قندیل به زبان فارسی و عربی
سال 1400
پژوهشگران زهره حمزه نتاج(دانشجو)، مصطفی کمالجو(استاد مشاور)، بهروز قربانزاده(استاد راهنما)

چکیده

خدمات ترجمه ای اسعاد عبد الهادی قندیل به زبان فارسی و عربی