07 خرداد 1402
مصطفي كمالجو

مصطفی کمالجو

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات عربی
تلفن: 01135302662
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان
خدمات ترجمه ای اسعاد عبد الهادی قندیل به زبان فارسی و عربی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
خدمات ترجمه ای اسعاد عبد الهادی قندیل به زبان فارسی و عربی
پژوهشگران زهره حمزه نتاج (دانشجو) ، بهروز قربانزاده (استاد راهنما) ، مصطفی کمالجو (استاد مشاور)

چکیده

خدمات ترجمه ای اسعاد عبد الهادی قندیل به زبان فارسی و عربی