1403/01/25
مرتضی محسنی

مرتضی محسنی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 01135303110

تحصیلات

 • دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی ، تربیت معلم(خوارزمی) ، ایران (1379 - 1385)
  عنوان رساله: تحلیل اندیشه های اجتماعی نیما یوشیج
 • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ، فردوسی مشهد ، ایران (1368 - 1373)
  عنوان رساله: اندیشه های اجتماعی پروین و بهار
 • کارشناسی زبان و ادبیات فارسی ، شهید بهشتی ، ایران (1364 - 1368)
  عنوان پایان‌نامه: -
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
طرحواره‌های روانشناختی رابط نحو به نما در شعر «هدیه» فروغ فرخزاد راشین مبشری، حسین حسن پورآلاشتی، مرتضی محسنی (1402)
بررسی شگردهای ساختاری و محتوایی توصیف در متون تاریخی (مطالعۀ موردی: تاریخ جهانگشا و تاریخ وصّاف الحضره) فاطمه آذری تربت، مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه، مسعود روحانی (1402)
بررسی محورهای فکری جامی در زمینه اخلاق عرفانی در هفت اورنگ عبدالرحمن دیوسالار، احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی (1401)
مقایسه تحلیلی شخصیّت های مرد و زن در دو رمان دهه40و دو رمان دهه70بر مبنای جامعه شناسی زبان معصومه قربانی ورکلایی، مسعود روحانی، مرتضی محسنی، غلامرضا پیروز (1401)
مزگان شناسی داستان شیر و گاو در کلیله ودمنه نصرالله منشی مریم حبیبیان، مرتضی محسنی، غلامرضا پیروز، حسین حسن پورآلاشتی (1401)
تحلیل قابوسنامه از منظر روانشناسی مثبت مرتضی محسنی، مجید گل محمدی، احمد غنی پور ملکشاه، قدسیه رضوانیان (1400)
خیال خالق در دیوان شمس تبریزی زهره محمدعلی، احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، مسعود روحانی (1399)
گسستی در سنت حماسه سرایی ایران در عصر مشروطه محمد عنایتی قادیکلایی، مسعود روحانی، رضا ستاری، مرتضی محسنی (1399)
ترکیب بندی شعری از دیدگاه مکاتب ادبی با تکیه بر شعر «در میدان» احمد شاملو حسین حسن پورآلاشتی، مرتضی محسنی، رضا ستاری، راشین مبشری (1399)
تحلیل سرودهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس براساس قاعده کاهی لیچ مرتضی محسنی، شهره شیرین کام، احمد غنی پور ملکشاه، غلامرضا پیروز (1399)
مقایسه کاربرد رنگ در ابیات و عناصر بصری نگارگری در دو اثر منظوم «خسرو و شیرین« و «لیلی و مجنون» محمدرضا رضانژاد، احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، مسعود روحانی (1399)
خوانش شعر شفیعی کدکنی در دهه 50 بر اساس نظریه ایدئولوژی آلتوسر حسن محمدیان، غلامرضا پیروز، مرتضی محسنی (1398)
شگردهای بدیع لفظی در داستان های بهمنیاری و ضرب المثل های مازندرانی علی رزاقی شانی، احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، مسعود روحانی (1398)
معیارهای تمییز وقایع خیال منفصل به مدد روش هانری کربن در تذکره الاولیاء محمد جهانگیری زینی، سیاوش حق جو، فرزاد بالو، مرتضی محسنی (1397)
تلاقی اسطوره و تاریخ در قصۀ عامیانۀ حُسنآرا سیدحسین طباطبایی، احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، مسعود روحانی (1397)
هویت ایرانی در متون ادبی ـ تاریخی عصر ایلخانی رضا زرین کمر، مرتضی محسنی (1397)
بررسی و تحلیل تشبیهات درباری در قصاید سیف فَرْغانی سیدمحمدعلی سلمان زاده اتاق سرایی، مسعود روحانی، مرتضی محسنی، علی اکبر باقری خلیلی (1396)
نقش کنایه در ارتباط های غیرکلامی تاریخ بیهقی مرتضی محسنی، سیداسماعیل جعفری پترودی (1396)
تحلیل بدرالشروح اکبرآبادی بر غزلیات حافظ )بر اساس نظریۀ زیبایی شناسی دریافت یاوس آتنا ریحانی، مرتضی محسنی، غلامرضا پیروز، مسعود روحانی (1396)
جنبه های برﺟﺴﺘﮥ سبکی در موسیقی شعر ناصرخسرو مرتضی محسنی، مهدی صراحتی جویباری (1396)
بررسی و تحلیل ارتباطات غیرکلامی در حکایت حسنک وزیر مرتضی محسنی، سیداسماعیل جعفری پترودی (1396)
عوامل مؤثر درایجاد نقش ترغیبی زبان در قصاید ناصرخسرو مهدی صراحتی جویباری، مرتضی محسنی (1395)
مبانی تکرار در اشعار قیصر امین پور احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، علی اصغر خوشه چرخ (1395)
خاقانی در قلمرو مرثیه احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، سوگل خسروی (1395)
تصویرشناسی «بیگانه» در شاهنامه با تکیه بر کلیشه پردازی مرتضی محسنی، علی ابوالحسنی، صدیقه تقوی سیاه رودکلایی (1395)
جنبه های ادبی منظومۀ شاه باجی مرتضی محسنی، عارف کمرپشتی (1394)
بررسی سبک شناسی مقتل منظوم فدایی مازندرانی مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه، مرضیه علیزاده زواردهی (1394)
عنصر شخصیّت و شخصیّت پردازی در منظومه ی داستانی هفت پیکر نظامی احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، مرضیه حقیقی (1394)
انحلال هویت مداح در هویت ممدوح: مطالعه ای بر پایۀ اشعار مدحی فرخی در دستگاه غزنوی رضا زرین کمر، مرتضی محسنی، محمدرضا تاجیک، احمد غنی پور ملکشاه (1394)
مواجهه با «دیگری» در هجویات انوری رضا زرین کمر، مرتضی محسنی، محمدرضا تاجیک، احمد غنی پور ملکشاه (1394)
دگردیسی منطق گفتگویی در اشعار قیصر امین پور: از آرمانگرایی تا درون گرایی احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، مرضیه حقیقی (1394)
تحلیل محتوایی دوبیتی های عامیانه شهرستان سوادکوه مرتضی محسنی، عارف کمرپشتی، اشرف شیبانی اقدم، سهیلا قسیمی تشیزی (1394)
تعامل خدا و انسان در مصبت نامه عطار مرتضی محسنی، سبیکه اسفندیار (1393)
جهان شناسی ناصرخسرو و مقایسهآن با جهان شناسی مانی مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه، مرضیه حقیقی (1393)
محور عمودی خیال در قصاید ناصرخسرو مرتضی محسنی، مهدی صراحتی جویباری (1393)
جهان‌شناسی ناصر خسرو و مقایسه آن با جهان‌شناسی مانی مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه، مرضیه حقیقی (1393)
بررسی و مقایسه متناقض نما در غزلیات سنایی و عطار مرتضی محسنی، سیاوش حق جو، عفت سادات غفوری (1392)
ماهیت و جایگاه انواع مشارکت اجتماعی در ضرب المثل هایداستان نامه ی بهمنیاری مرتضی محسنی، حیدر جانعلی زاده چوب بستی، لیلا رکابدار (1392)
تصویرپردازی «آب» در غزلیات سعدی مرتضی محسنی، سبیکه اسفندیار (1391)
بررسی موادِّ تشبیه به عنوان یک ویژگی سبکی در قصاید خاقانی شروانی احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، مرتضی محمدزاده داغمه چی (1391)
بازتاب زیبایی شناختی سیمای پیامبران در قصاید خاقانی مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه، هاجر مرادی (1390)
بازتاب زیبایی‌شناختی سیمای پیامبران در قصاید خاقانی مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه، هاجر مرادی (1390)
بن مایه های توتمیسم در قصه های عامیانه ایران مرتضی محسنی، مریم ولی زاده (1390)
گونه هایی از هنجارگریزی نحوی در شعر ناصرخسرو مرتضی محسنی، مهدی صراحتی جویباری (1390)
بررسی انواع هنجارگریزی آوایی و واژگانی در شعر ناصر خسرو مرتضی محسنی، مهدی صراحتی جویباری (1389)
تحلیل چند نکته زبانی و فکری از مشخصه های سبکی سایه احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، بهادر شاکری نسب (1389)
شیخ ابوالعبّاس قصّاب آملی مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه (1388)
وجوه اقتباس سینمایی از سیرالعباد سنایی مرتضی محسنی، علی رضا پورشبانان (1388)
پروین اعتصامی در گذرگاه سنت و مدرنیته مرتضی محسنی، غلامرضا پیروز (1385)
مقاله ارائه شده
تحلیل غزلیات سعدی براساس فضیلت شجاعت مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه، مجید گل محمدی (1400)
نخستین همایش ملی فرهگ، زبان و زیست بوم مازندران علی رزاقی شانی، احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، مسعود روحانی، حسن بسّاک (1398)
بازتاب باورهای عامیانه دراشعارملک الشعرای بهار بتول مهدوی، مرتضی محسنی، فاطمه فرهادی (1397)
تأثیر احادیث نهج البلاغه بر قصاید ناصرخسرو مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه، مرضیه علیزاده زواردهی (1396)
کتاب
تجدید چاپ دوم، دیبای پارسی احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی (1401)
دیبای پارسی احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی (1398)
باران مشک بوی، متون نظم 1، پیشگامان شعر فارسی احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی (1397)
گنجور عشق(اشعار، مدایح و مراثی اهل بیت) محمدسلطان خضرایی(مذنب)، مرتضی محسنی (1396)
متون ادبی تاریخی با تکیه بر تاریخ بیهقی احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی (1396)
دیوان اشعار خوشگو مازندرانی حسن باقری، مرتضی محسنی (1394)
پرند پارسی احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، ابراهیم ابراهیم تبار، سید محسن مهدی نیا چوبی، احمد خلیلی (1394)
فعالیت های علمی اجرایی
پایان نامه
«بررسی بیان‌پذیریِ تجربیات عرفانی با توجه به زبان نمادین عرفانی با تکیه بر آثار منظوم عطار» ابراهیم محمدی، مسعود روحانی، مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه (1402)
بزرسی داستان َای پیامبز اکزم (ص) در آثار « سیایی، عطاری مًلاوا فائزه ایزدی، احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، مسعود روحانی (1402)
اخلاق عرفانی در مثنوی هفت اورنگ عبدالرّحمن جامی عبدالرحمن دیوسالار، سیاوش حق جو، مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه (1402)
آسیب‌شناسی رفتار کودک و نوجوان در داستان‌های طنز معاصر (در دهه‌های هشتاد و نود) مهناز رحیمی مند، حسین حسن پورآلاشتی، مسعود روحانی، مرتضی محسنی (1402)
بررسی گفتمان ایدئولوژیک و هوش معنوی در شعر و داستان کودک و نوجوان دهۀ 70 تا 90 خورشیدی سمیه سپهدار، حسین حسن پورآلاشتی، مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه (1402)
نشانه شناسی لایه‌ای رمزگان‌ها در داستان‌های کلیله‌و‌دمنه و مرزبان‌نامه و پنچاکیانه مریم حبیبیان، حسین حسن پورآلاشتی، غلامرضا پیروز، مرتضی محسنی (1401)
بررسی ارتباط غیرکلامی در غزلیات سعدی ابوالفضل هادی نژاد، احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی (1401)
بررسی سبک زندگی در ده رمان اینترنتی با تاکید بر سبک زندگی ایرانی اسلامی زهرا رحمانی، مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه (1400)
بررسی صنعت بدیع در مقتل منظوم فدایی مازندرانی امین اسماعیل نژاد کاشگری، مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه (1400)
مثبت اندیشی در ادب فارسی از آغاز تا قرن 7 هجری مجید گل محمدی، قدسیه رضوانیان، احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی (1400)
بررسی تطبیقی قصاید سنایی غزنوی با کتاب المواقف و المخاطبات نفری محمد قاسمیان، سیاوش حق جو، مرتضی محسنی (1400)
بررسی سبک شناختی اشعار امیر پازواری الهام مهدوی، بتول مهدوی، مرتضی محسنی (1399)
تحلیل فرمالیستی ترانه های فارسی در سده ی اخیر شهره شیرین کام، غلامرضا پیروز، احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی (1399)
تحلیل اشعار سلیمان هراتی بر اساس نظریه منش و میدان پیر بوردیو فاطمه السادات میرزاده، مرتضی محسنی، شهرام احمدی (1399)
بررسی خیال خلاق در دیوان شمس تبریزی زهره محمدعلی، مسعود روحانی، مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه (1398)
تصحیح و تعلیق نُسَخ خطی: «قصّه حُسن آرا» و «قصّه فیروزشاه» سیدحسین طباطبایی، مسعود روحانی، مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه (1398)
بررسی هنرهای زیبا در خمسۀ نظامی (با تکیه بر موسیقی، نقّاشی و معماری) محمدرضا رضانژاد، مسعود روحانی، مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه (1398)
بررسی خیال منفصل در آثار عطار بر اساس رویکرد پدیدارشناسانه ی هانری کربن محمد جهانگیری زینی، مرتضی محسنی، فرزاد بالو، سیاوش حق جو (1398)
تحلیل آرمانگرایی در اشعار سیاوش کسرایی و قیصر امین پور فاطمه حیدری، مرتضی محسنی، شهرام احمدی (1397)
فرآیند تکوین و تکامل تصویر از سبک خراسانی تا سبک هندی (با تکیه بر شگردهای ترکیبی) مصطفی میردار رضایی، حسین حسن پورآلاشتی، مرتضی محسنی، سیاوش حق جو (1397)
تحلیل تصویرهای درباری در قصاید فارسی محمدعلی سلمانزاده، علی اکبر باقری خلیلی، مرتضی محسنی، مسعود روحانی (1396)
مقایسه ی دیوان حافظ و بابافغانی از منظر تصویر و محتوا محمد جهلت، مرتضی محسنی، شهرام احمدی (1395)
ابعاد کنایه در دیوان غزلیات صائب تبریزی مصطفی میردار رضایی، مرتضی محسنی، سیاوش حق جو (1391)

علایق پژوهشی

 • اشعار سعدی
 • متون حکمی-عرفانی
 • زبان عرفانی
 • قصاید ناصرخسرو و سنایی
 • متون ادبی داستانی(کلیله و دمنه)
 • اشعار سعدی
 • جامعه شناسی ادبیات
بیشتر

سوابق اجرایی

 • دبیر هیات نظارت و تضمین کیفیت آموزش عالی استان مازندران (1401 - ادامه دارد)
بیشتر