1403/01/25
مریم مهاجرانی

مریم مهاجرانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 01135302455

تحصیلات

  • دکترای تخصصی بیوشیمی ، گیسن ، آلمان (1374 - 1378)
    عنوان رساله: جداسازی گلوبولین پیوند دهنده با گلیکوزیدهای قلبی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
A new fluorescent boronic acid sensor based on carbazole for glucose sensing via aggregation induced emission Mandana Oloub, Rahman Hosseinzadeh, mahmood tajbakhsh, Maryam Mohadjerani (2022)
ارزیابی فعالیتهای زیست شناختی اسانس و عصاره های صمغ گیاه وشا (Dorma ammoniacum D) محسن مظاهری تهرانی، رحمان حسین زاده، مریم مهاجرانی، محمود تاجبخش، صمد نجاد ابراهیمی (1399)
ACETYLCHOLINESTERASE INHIBITORY ACTIVITY OF DOREMA AMMONIACUM GUM EXTRACTS AND MOLECULAR DOCKING STUDIES Mohsen Mazaheritehrani, Rahman Hosseinzadeh, Maryam Mohadjerani, mahmood tajbakhsh, Samad Nejad Ebrahimi (2020)
APPJ discharge effects on human factor VIII:Ag level in healthy and hemophilia A patient Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Elham Hashemi Nasab, Maryam Mohadjerani, farshad Sohbaztadeh Lonbar, Hossein Karami (2020)
ارزیابی خاصیت ضد ویروسی عصاره لعل کوهستان(Oliveria decumbens Vent.) در کنترل ویروس هرپس سیمپلکس نوع یک الهام دشتی مکان، فاطمه رودباری، مریم مهاجرانی، آرمان محمودی اطاقوری، سعید کاووسیان، ژیلا زاهدی، نسرین حسن زاده (1397)
Prooxidant-Antioxidant Balance and Antioxidant Properties of Thuja orientalis L : A Potential Therapeutic Approach for Diabetes Mellitus Daryoush Hamidi Alamdari, Malihe Aghasizadeh Sharbaf, Maryam Mohadjerani, Gordon A. Ferns, Amir Avan (2018)
بررسی خصوصیات سینتیکی پراکسیداز کدو سبز (Cucurbita pepo) مریم مهاجرانی، افسانه آقایی (1396)
Platycladus orientalis extracts with antioxidant activity from north of Iran. Maryam Mohadjerani, Alireza Naqinezhad, Malihe Aghasizadeh Sharbaf (2017)
Highly selective colorimetric and fluorescent chemosensor for fluoride based on fluorenone armed calix[4]arene Mohammad Nemati, Rahman Hosseinzadeh, Reza Zadmard, Maryam Mohadjerani (2017)
ظرفیت مهار رادیکال آزاد و اثر سمیت سلولی عصاره متانولی گیاه Vero بر روی رده سلولی Eremostachys labiosiformis (Popov) Knorring سارا اسدی، فاطمه رودباری، مریم مهاجرانی، آرمان محمودی اطاقوری، صادق پورمرادی، نسرین حسن زاده، سعید کاوسیان (1395)
Platycladus orientalis extracts with antioxidant activity from north of Iran Maryam Mohadjerani, Alireza Naqinezhad, Malihe Aghasizadeh Sharbaf (2016)
Microsatellite (SSR) amplification by PCR usually led to polymorphic bands: Evidencewhich shows replication slippage occurs in extendor nascent DNA strands Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Mohammad Javad Haghighatnia, Zahra Amiri, Maryam Mohadjerani, Majid Tafrihi (2016)
Microsatellite (SSR) amplification by PCR usually led to polymorphic bands: Evidence which shows replication slippage occurs in extend or nascent DNA strands Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Mohammad Javad Haghighatnia, Zahra Amiri, Maryam Mohadjerani, Majid Tafrihi (2016)
Fluorene-based boronic acids as fluorescent chemosensor for monosaccharides at physiological pH Rahman Hosseinzadeh, Maryam Mohadjerani, Mona Pooryousef (2015)
A new boronic acid fluorescent sensor based on fluorene for monosaccharides at physiological pH Rahman Hosseinzadeh, Maryam Mohadjerani, Mona Pooryousef, Abbas Eslami, Saeed Emami (2015)
Immobilization of Pepsin on Chitosan Magnetic Nanoparticles and Its Application in Deacetylation of Amides Moslem Mansour Lakouraj, azita Maashsani, RAFIEH-SADAT , NOROUZIAN, Maryam Mohadjerani (2015)
Efficient synthesis and antibacterial activities of some novel 1,2,3-triazoles prepared from propargylic alcohols and benzyl azides Rahman Hosseinzadeh, Mohammadreza Khadem Abolfazli, Mojtaba Mohseni, Maryam Mohadjerani, Zahar Lasemi (2014)
Convenient synthesis of naphthopyrans using montmorillonite K-10 as heterogeneous catalyst Rahman Hosseinzadeh, Maryam Mohadjerani, Mohammad Javad Ardestanian, Mohammad Reza Naimi-Jamal, Zahar Lasemi (2014)
Bioremediation activity of Pb (II) resistance Citrobacter sp. MKH2 isolated from heavy metal contaminated sites in Iran Mojtaba Mohseni, Fatemeh Khosravi, Maryam Mohadjerani, Mohammad Javad Chaichi (2014)
T4216C mutation in NADH dehydrogenase I gene is associated with recurrent pregnancy loss Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Elahe Mosaieby, SEYED MOHAMMAD SEYEDHASSANI, Maryam Mohadjerani, AHOORA ARASTEH, MASSOUD HOUSHMAND, BEHNAM KAMALIDEHGHAN (2013)
مقاله ارائه شده
بررسی اثر عصاره متانولی گیاه مرزنجوش بر همولیز خون سالم و دارای نقص مریم اکبری جلالوند، مریم مهاجرانی، سید علی هاشمی (1402)
بررسی اثر عصاره متانولی گیاه مرزنجوش در اریتروسیت‌های انسان سالم و دارای نقص G6PD مریم اکبری جلالوند، مریم مهاجرانی، سید علی هاشمی (1402)
سنتز و بررسی خواص آنتی اکسیدانی نانوذرات کیتوزان حاوی عصاره انار در شرایط آزمایشگاهی ولی الله رستمیان توپکانلو، مریم مهاجرانی، اکبر حاجی زاده مقدم، صدیقه خانجانی (1402)
استخراج و بررسی خواص آنتی اکسیدانی عصاره متانولی پوست و دانه انار ترش ( Punica )granatum ولی الله رستمیان توپکانلو، مریم مهاجرانی، اکبر حاجی زاده مقدم، صدیقه خانجانی (1402)
بررسی اثرات کشندگی سلولی عصاره متانولی مریم نخودی خزری بر رده سلولی PC-3 شقایق ذبیح الهی، مجید تفریحی، مریم مهاجرانی (1400)
خالص سازی جزئی آسپاراژیناز از کبد اردک موسکووی مریم مهاجرانی، محمدحسین آقابراری، فرشته میر محمدرضایی (1399)
Measuring ofcatalase activity in liver tissue of mice treated with acetaminophen and Spirulina alga ٍElham Hajian Kelarijani, Maryam Mohadjerani, Ali Taravati (2018)
Immobilization of laccase enzyme on Iron Oxide nanoparticle and determination of its activity Kiyanoush Bakhshande, Ali Taravati, Maryam Mohadjerani (2018)
Synthesis of magnetic carboxymethyl cellulose nanoparticle for immobilization of Laccase enzyme Kiyanoush Bakhshande, Ali Taravati, Maryam Mohadjerani (2018)
مهار آنزیم اوره آز به وسیله ترکیب شیمیایی اصلی موجود در روغن میخک بشری محمدی احمدوندی، ملیحه سادات عطری، مریم مهاجرانی (1397)
سنجش فعالیت کاتالاز در بافت کبد موشهای تیمار شده با استامینوفن و جلبک اسپیرولینا الهام حاجیان کلاریجانی، مریم مهاجرانی، علی طراوتی (1397)
The synthesis of new boronic acid fluorescent chemosensors based on carbazole for sugars Mandana Oloub, Rahman Hosseinzadeh, Maryam Mohadjerani, mahmood tajbakhsh (2018)
Fatty acid composition and antioxidant activity of Ferula persica Boiss, Maryam Mohadjerani, Shahrbanoo Esmaily, Rahman Hosseinzadeh (2018)
Synthesis and characterization of magnetic carboxymethyl cellulose nanocomposite Kiyanoush Bakhshande, Ali Taravati, Maryam Mohadjerani (2018)
Design of GST Target-Specific Primers for Polymerase Chain Reaction Mahsa Ghasemi, Ali Taravati, Fatemeh Tohidi, Maryam Mohadjerani (2018)
بررسی اتصال ویتامینهای آبگریز به آلفالاکتالبومین شیر گاو سهیلا محمدی نیلاش، ملیحه سادات عطری، مریم مهاجرانی (1396)
بررسی فعالیت آنزیم گلوتاتیون S-ترنسفراز در کارگران پمپ بنزین مهسا قاسمی، علی طراوتی، فاطمه توحیدی، مریم مهاجرانی (1396)
STUDY ON PEROXIDASE ACTIVITY FROM WHITE AND RED CABBAGE (BRASICCA OLEARACEA ) Behnam Golestani pooya, Maryam Mohadjerani, Ali Taravati (2017)
Study on activity of peroxidase from Broccoli Fatemeh Valiyan Amiri, Maryam Mohadjerani, Ali Taravati (2016)
Study on biochemical characterizations of bovine brain acetylcholinesterase Maryam Hosseini, Maryam Mohadjerani, Alireza Naqinezhad (2016)
Study on activity of peroxidase from Broccoli Fatemeh Valiyan Amiri, Maryam Mohadjerani, Ali Taravati (2016)
مقایسه اثر باکتری کشی پلاسمای سرد فشار اتمسفری انتقالی با تست انتشار آنتی بیوتیک روی باکتری اشرشیا کولای وحید عرب یار محمدی، اباصلت حسین زاده کلاگر، آزاده ولی نتایج عمران، مریم مهاجرانی، فرشاد صحبت زاده لنبر (1395)
Compare of the Bactericidal Effect of Transported Atmospheric Non-thermal Plasma and Antibiotics Diffusion Assay on Escherichia coli Bacteria Vahid Arabyarmohammadi, Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Azadeh Valinataj Omran, Maryam Mohadjerani, farshad Sohbaztadeh Lonbar (2016)
Investigating the Antiviral effects of Eremostachys Labiosiformis(Popov)Knorring extract on herpes simplex virus type 1 Sara asadi, Fatemeh Roodbari, Maryam Mohadjerani, Arman Mahmoudi Otaghvari, Sadegh Pourmoradi (2016)
بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی و اثر سمیت سلولی عصاره متانولی گل های لعل کوهستان(Oliveria decumbens Vent) بر روی رده سلولی Vero فاطمه رودباری، الهام دشتی مکان، مریم مهاجرانی، آرمان محمودی اطاقوری، نسرین حسن زاده، رمضان بهزادی، سعید کاوسیان (1394)
ارزیابی اثر غلظت های مختلف عصاره لعل کوهستان Oliveria decumbens Vent.) ) بر روند درصد بقای سلول های Vero در کشت سلول الهام دشتی مکان، فاطمه رودباری، مریم مهاجرانی، آرمان محمودی اطاقوری (1394)
بررسی ظرفیت آنتی اکسیدانی و اثر سیتوتوکسیک عصاره ی گیاه Eremostachys LabiosiformisKnorring(Popov) بر روی رده سلولی ورو(Vero ) در شرایط آزمایشگاهی سارا اسدی، فاطمه رودباری، آرمان محمودی اطاقوری، مریم مهاجرانی، هاله اخوان نیاکی، علی اصغر احمدی، محسن آسوری، رمضان بهزادی، سعید کاوسیان، نسرین حسن زاده (1394)
Synthesis of chiral styrene oxides from α-haloketones using carrot root as biocatalyst Rahman Hosseinzadeh, Maryam Mohadjerani, Sakineh Mesgar (2015)
کتاب
ترکیبات سازنده گیاهان دارویی مریم مهاجرانی، رحمت الله توکلی (1394)
متابولیسم (نگاه اجمالی) مریم مهاجرانی (1390)
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
پایان نامه
ارزیابی miR-375 به عنوان بیومارکر مولکولی در تشخیص بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ با بیماری عروق کرونر پریسا سنگالی، ابوذر باقری هارونی، عبدالکریم مهروز، مریم مهاجرانی (1401)
استخراج آنزیم آسپاراژیناز از کبد اردک موسکووی (Cairina moschata) و مطالعه پارامترهای سینتیکی آن محمدحسین آقابراری، فرشته میر محمدرضایی، مریم مهاجرانی (1399)
استخراج روغن اسانسی برخی گیاهان خانواده نعنائیان و مطالعه ی اثر آنها برفعالیت آنزیم آلفا آمیلاز حورا ایزدی کاهکش، علیرضا نقی نژاد، علی علی نژاد تیلکی، مریم مهاجرانی (1399)
بررسی فیتوشیمیایی صمغ گیاه دورما آمونیکوم و ارزیابی فعالیت زیست شناختی نظیر آنتی اکسیدانی ، ضد آلزایمر و ضد میکروبی آن محسن مظاهری تهرانی، صمد نجاد ابراهیمی، محمود تاجبخش، مریم مهاجرانی، رحمان حسین زاده (1398)
مطالعه سینتیکی و ساختاری آنزیم کاتالاز در حضور سینامالدهید و لاوسون مائده مرادی، مریم مهاجرانی، ملیحه سادات عطری (1397)
مطالعه سینتیکی و ساختاری آنزیم اورهآز در حضور سینامالدهید و ائوژنول بشری محمدی احمدوندی، مریم مهاجرانی، ملیحه سادات عطری (1397)
بررسی اثر عصاره برخی از گیاهان دارویی شمال ایران بر آنزیم کاتالاز سمیه حبیبی گهر، ملیحه سادات عطری، مریم مهاجرانی (1397)
بررسی فیتو شیمیایی و خواص آنتی اکسیدانی عصاره های متانولی . آبی اندام های هوایی فرولا پرسیکا شهربانو اسماعیلی، علیرضا نقی نژاد، مریم مهاجرانی، رحمان حسین زاده (1396)
بررسی فعالیت آنزیم گلوتاتیون S-ترانسفراز و بیان آن در کارگران پمپ بنزین مهسا قاسمی، مریم مهاجرانی، فاطمه توحیدی، علی طراوتی (1396)
بررسی برهمکنش آلفاتوکوفرول و آلفالاکتالبومین گاو با استفاده از روش های طیف سنجی سهیلا محمدی نیلاش، مریم مهاجرانی، ملیحه سادات عطری (1396)
مطالعه ی برهمکنش سرم آلبومین انسانی با دی کلرووس و کاپتان فاطمه عطارزاده، مریم مهاجرانی، ملیحه سادات عطری (1395)
بررسی اثر ضد ویروسی عصاره گیاهی Eremostachys labiosiformis (Popove) Knorring بر ویرو س هرپس سیمپلکس تیپ 1 سارا اسدی، آرمان محمودی اطاقوری، مریم مهاجرانی، فاطمه رودباری (1394)

گالری تصاویر

کتاب متابولیسم کتاب ترکیبات سازنده گیاهان دارویی