1403/05/03
مهدی خبازی کناری

مهدی خبازی کناری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9111090167

دروس

کارشناسی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
بررسی تبارشناسانه مفهوم الیناسیون (ازخودبیگانگی) در داستان «گاو» اثر غلامحسین ساعدی رقیه هاشمی، غلامرضا پیروز، مهدی خبازی کناری، حسین حسن پورآلاشتی (1400)
تحلیل ماهیت نشانه از منظر سوسور و فارابی ندا راه بار، مهدی خبازی کناری (1399)
بررسی ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه هویت اخلاقی بلک و رینولدز( MIQ ). رویا عباسی اصل، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، مهدی خبازی کناری، فرشته باعزت (1398)
Role of Female Students’ Self-Regulation in Predicting Moral Identity: A Structural Equation Modeling Study. roya abbasi asl, SOHEILA HASHEMI KOOCHAKSARAEI, Mehdi Khabbazi Kenari, baezzat Fereshteh (2019)
ماهیت زبان در اندیشه سوسور و فارابی مهدی خبازی کناری، ندا راه بار (1398)
Role of Female Students’ Self-Regulation in Predicting Moral Identity: A Structural Equation Modeling Study roya abbasi asl, SOHEILA HASHEMI KOOCHAKSARAEI, Mehdi Khabbazi Kenari, baezzat Fereshteh (2019)
نیست انگاری در آثار نیچه و خیام فرزاد بالو، مهدی خبازی کناری (1397)
امر پیشین در اندیشه کانت، هایدگر و گادامر مهدی خبازی کناری، ندا راه بار (1397)
evelopment and Validation of a two-Dimentional Scale to Measure Family Functions abbas akbari, baezzat Fereshteh, SOHEILA HASHEMI KOOCHAKSARAEI, Mehdi Khabbazi Kenari (2018)
تحلیل رویکردهای هستی شناسانه و معرفت شناسانه اساتید دانشگاه در فرآیند تدریس سهیلا هاشمی کوچکسرایی، مهدی خبازی کناری، سیده فاطمه کاظمی (1396)
مارکس به دو روایت: پوپر و دریدا مهدی خبازی کناری (1396)
پروین و مارکس؛ تا فراسوی طبقه مهدی خبازی کناری، فرزاد بالو (1395)
طراحی و ساخت مقیاس تعهد اخلاقی بر اساس اندیشه کانت و لویناس. سهیلا هاشمی کوچکسرایی، مهدی خبازی کناری، عباس اکبری، صفا سبطی (1395)
بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس خردمندی عباس اکبری، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، مهدی خبازی کناری (1395)
نقش تخیّل در آموزش ادبیات فارسی بر اساس مؤلفه های فهم اسطوره ای و رمانتیک نظریۀ ایگان مهدی خبازی کناری، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، مائده محمدپور (1395)
تحلیل محتوای کتاب علوم دوره ابتدایی و روش های تدریس معلمان بر اساس مولفه های اعتقادی سهیلا هاشمی کوچکسرایی، مهدی خبازی کناری، الهه شریفی (1395)
دال و مدلول در اندیشۀ ناصرخسرو فرزاد بالو، مهدی خبازی کناری (1394)
ماهیت چند ساحتی زبان در اندیشه ی ناصر خسرو و سوسور فرزاد بالو، مهدی خبازی کناری (1394)
مقاله ارائه شده
ارزیابی اخلاق دینی و اخلاق سکولار از دیدگاه علامه طباطبائی مهدی خبازی کناری، زهرا کرم بین، اعظم فیضی (1396)
چشم انداز فلسفه اخلاق لویناس در تعلیم و تربیت مهدی خبازی کناری، صفا سبطی (1395)
ساختارزدایی در سبک تدریس به روایت دریدا مهدی خبازی کناری، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، ندا راه بار (1395)
تحلیلی بر کارکرد نظام آموزش و پرورش در رشد ذهن: با تاکید بر پرورش تخیل در کودکان مهدی خبازی کناری، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، مائده محمدپور (1394)
بررسی وضعیت آموزش مهارتهای اجتماعی در کتابهای درسی علوم اجتماعی دوره دبستان سهیلا هاشمی کوچکسرایی، مهدی خبازی کناری، سیده فاطمه کاظمی (1394)
ساختارزدایی در برنامهی درسی کبری غلامعلی تبار فیروزجایی، مهدی خبازی کناری (1394)
واسازی در آموزش عالی مهدی خبازی کناری، سید احمد واردی، محمد آسور (1394)
بررسی فازی نقش استاد با تکیه بر مفهوم ردّپا از منظر دریدا سید احمد واردی، مهدی خبازی کناری (1394)
رفتار خردمندانه و توانایی حل مسئله در برنامه ریزی زندگی سهیلا هاشمی کوچکسرایی، مهدی خبازی کناری (1394)
مقایسه باورهای معرفت شناسی در اساتید حوزه های نرم و سخت دانشگاهی سیده فاطمه کاظمی، مهدی خبازی کناری، سهیلا هاشمی کوچکسرایی (1394)
ناصرخسرو و فیلسوفان یونانی فرزاد بالو، مهدی خبازی کناری، سکینه مشتت پور (1394)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
بررسی سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان رشته فلسفه مهدی خبازی کناری، ملیحه احمدبایی، عباس اکبری (1398)
کتاب
متن سیاه مهدی خبازی کناری، صفا سبطی (1401)
نام دال از ناصرخسرو به سوسور فرزاد بالو، مهدی خبازی کناری (1399)
نوشتار خواهری زشت دریدا و افلاطون مهدی خبازی کناری، صفا سبطی (1399)
دیفر(ا)نس ، ساختارزدایی دریدا مهدی خبازی کناری (1398)
فارابی فیلسوف زبان مهدی خبازی کناری، ندا راه بار (1398)
دریدا؛ فلسفه و پرسش از ذات دانشگاه مهدی خبازی کناری، صفا سبطی (1397)
مبانی فلسفی منطق مهدی خبازی کناری (1397)
ساختارگرایی و پساساحتارگرایی رویکرد فلسفی مهدی خبازی کناری، صفا سبطی (1396)
افلاطونٰ ٰ، سوسور مهدی خبازی کناری، فرزاد بالو (1395)
ناصرخسرو ، سوسور فرزاد بالو، مهدی خبازی کناری (1395)
برگزاری همایش
سخنرانی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
پایان نامه
تاملی فلسفی در باره نقش تعلیم و تربیت در حل بحران های زیست محیطی مریم جهانیان بهنمیری، مهدی خبازی کناری، حجت صفار حیدری (1402)
نقد و بررسی نظریه عدالت و نسبت آن با تعلیم و تربیت در یونان باستان حسینعلی خیالی بابلی، مهدی خبازی کناری، حجت صفار حیدری (1402)
بررسی تطبیقی نظریه اخلاقی راسل و نیچه منا رمضان نژاد، مهدی خبازی کناری، حکیمه السادات شریف زاده خاوری (1402)
بررسی تطبیقی معنویت دینی و غیردینی و دلالت های آن در تعلیم و تربیت آزاده مختاری سنگدهی، مهدی خبازی کناری، حکیمه السادات شریف زاده خاوری (1402)
بررسی و تحلیل رویکرد های فلسفی- تربیتی گوپنیک درباره ی آموزش تفکر به کودکان عاطفه میقانی، حجت صفار حیدری، مهدی خبازی کناری (1402)
بررسی دیدگاه آموزگاران ابتدایی شهر دیلمان درباره فواید و مضرات آموزش مجازی در دوران شیوع ویروس کرونا محمود محمدی لیه، حکیمه السادات شریف زاده خاوری، مهدی خبازی کناری (1401)
تحلیل چشم اندازهای فلسفی کار و کاربیست ها انها در حوزه تربیت حرفه ای شبنم بابل فرضی، مهدی خبازی کناری، حجت صفار حیدری (1401)
بررسی انتقادی دو روایت نواندیشی و سنت‌گرایی دینی درباره تربیت مدنی مریم طالب نژاد، مهدی خبازی کناری، حجت صفار حیدری (1401)
تحلیل رویکرد نظام آموزشی درپرورش انگیزش اخلاقی بر اساس نظریه خود تعیین گری عذرا قنبری، مهدی خبازی کناری، سهیلا هاشمی کوچکسرایی (1400)
بررسی اصلاحات آموزشی در ایران با تاکید بر اندیشه یاسپرس روجا حیدرنژاد، مهدی خبازی کناری، حجت صفار حیدری (1399)
بررسی نسبت بین هیچ انگاری، فرهنگ و تربیت با تاکید بر آرای تربیتی نیچه حانیه نظر زاده، مهدی خبازی کناری، حجت صفار حیدری (1399)
طراحی و ارزیابی مدلی برای پیش بینی استدلال های صوری و غیر صوری بر مبنای عوامل فردی و خانوادگی و آموزشگاهی عباس اکبری، مهدی خبازی کناری، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، فرشته باعزت (1398)
نسبت زبان و فهم در تاویل متن با تاکید بر آرای گادامر و فارابی ندا راه بار، محمود خونمری، مهدی خبازی کناری (1397)
علم الهی به جزئیات از دیدگاه حکمت مشاء و اشاعره مهری سلمانی پور، مهدی خبازی کناری، عبدالرحمان باقرزاده لداری (1396)
تلقی جدید از متن و تأثیر آن بر کارگردانی سعید اخوانی، مهدی خبازی کناری، فتانه محمودی (1396)
بررسی مقایسه ای کثرت گرایی دینی از دیدگاه دکتر عبدالکریم سروش و آیت الله جوادی آملی احمد حیدری قرا، مهدی خبازی کناری، عبدالرحمان باقرزاده لداری (1395)

گالری تصاویر

دکتر مهدی خبازی کناری