1403/01/25
اکبر حاجی زاده مقدم

اکبر حاجی زاده مقدم

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 01135302453

تحصیلات

 • دکترای تخصصی زیست شناسی علوم جانوری - فیزیولوژی (1379 - 1385)
  عنوان رساله:
 • کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم جانوری - فیزیولوژی (1377 - 1379)
  عنوان رساله:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
Neuroprotective effects of alpha-pinene against behavioral deficits in ketamine-induced mice model of schizophrenia: Focusing on oxidative stress status Akbar Hajizadeh Moghaddam, Fatemeh Malek Zadeh, Sedigheh Khanjani, Tabarek Ahmed Hasan, Soroush Farhadi, Mohammad Karimian (2024)
مروری بر اثرات درمانی ترکیبات طبیعی آنتی‌اکسیدان بر بهبود اختلال طیف اوتیسم مریم فقیه، اکبر حاجی زاده مقدم، صدیقه خانجانی، احسان نظیفی، فرشاد صحبت زاده لنبر (1402)
اثرات آنتی اکسیدانی سیلی مارین بر اختلالات یادگیری و اضطراب ناشی از اتانول در موش صحرایی: یک مطالعه تجربی مریم قلی زاده، اکبر حاجی زاده مقدم، فرهاد ولی زادگان، صدیقه خانجانی (1402)
Nano‑hesperetin attenuates ketamine‑induced schizophrenia‑like symptoms in mice: participation of antioxidant parameters Akbar Hajizadeh Moghaddam, Maryam Parhizgar, Sedigheh Khanjani, ali eslami, Reza Seyrafi (2023)
Anxiolytic‑like efects of citral in the mouse elevated plus maze: involvement of GABAergic and serotonergic transmissions Akbar Hajizadeh Moghaddam, Amin Mashayekhpour, Mohadeseh Abohoseini Tabari (2022)
Nano-hesperetin ameliorates 6-hydroxydopamine-induced behavioral deficits and oxidative damage by up-regulating gene expression of antioxidant enzymes Akbar Hajizadeh Moghaddam, sara alizadeh, mionireh nejadi kelarijani, seyed reza mokhtari sangedehi, Mahboobeh Zare, mojtaba ranjbar (2022)
خاستگاه تاریخی و ویژگی‌های گیاه‌شناسی، زراعی و درمانی گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis sativa L.) محمود کیانی، سید علی اندی، محبوبه زارع، اکبر حاجی زاده مقدم، فاطمه پوراسحاقی (1401)
Neuroprotective Effects of Silymarin-Loaded Chitosan Nanoparticles on Ketamine-Induced Cognitive Disorders and Oxidative Damages in Mice Hippocampus اکبر حاجی زاده مقدم، رضا براری، صدیقه خانجانی، وحید حسن تبار (1401)
Therapeutic Potential of Astaxanthin Against Cadmium-Induced Hepatic Failure: An Experimental Study Fereshteh Mir Mohammadrezaei, zeynab ghasempour, Amir Nili Ahmad abadi, Akbar Hajizadeh Moghaddam (2022)
Effect of astaxanthin and melatonin on cell viability and DNA damage in human breast cancer cell lines Aida karimian, Fereshteh Mir Mohammadrezaei, Akbar Hajizadeh Moghaddam, Mohammad hadi bahadori, Marjan Ghorbani-Anarkooli, Arash Abdolmaleki, Asadollah Asadi (2022)
Astaxanthin induces the expression of CatSper1 gene and protects sperms in toxicity induced by cadmium in mice Ensieh Saberi, Fereshteh Mir Mohammadrezaei, omid Jazayeri, Nazanin Fathi, Akbar Hajizadeh Moghaddam (2021)
Neuroprotective effects of curcumin-loaded nanophytosome on ketamine-induced schizophrenia-like behaviors and oxidative damage in male mice Akbar Hajizadeh Moghaddam, khadijeh maboudi, bita bavaghar, seyed reza mokhtari sangedehi, Mahboobeh Zare (2021)
Evaluation of hesperetin-loaded on multiple wall carbon nanotubes on cerebral ischemia/reperfusion injury in rats Akbar Hajizadeh Moghaddam, yosef shirejpour, seyed reza mokhtari sangedehi, vahid hasantabar (2021)
اثرات آنتی اکسیدانی و ضد اضطرابی نانوفیتوزوم سماق در موش های صحرایی مدل بیماری آلزایمر: یک مطالعه تجربی اکبر حاجی زاده مقدم، مرضیه موسوی مهر، وحید حسن تبار، صدیقه خانجانی (1399)
Preventive effect of silymarin-loaded chitosan nanoparticles against global cerebral ischemia/reperfusion injury in rats Akbar Hajizadeh Moghaddam, seyed reza mokhtari sangedehi, mojtaba ranjbar, vahid hasantabar (2020)
Protective Effects of Curcumin and its Nano- Phytosome on Carrageenan-Induced Inflammation in Mice Model: Behavioral and Biochemical Responses Saeideh Baradaran, Akbar Hajizadeh Moghaddam, Sedigheh Khanjani, Nasroallah Moradi-kor (2020)
اثرنانوکورکومین بر شاخص های استرس اکسیداتیو و تغییرات بافتی مخاط روده باریک در اختلالات گوارشی ناشی از دیابت اکبر حاجی زاده مقدم، مرضیه احمد علیزاده، رضا صیرفی، محبوبه آقاگل زاده، صدیقه خانجانی (1397)
The water extract of tutsan (Hypericum androsaemum L.) red berries exerts antidepressive-like effects and in vivo antioxidant activity in a mouse model of post-stroke depression SEYED MOHAMMAD NABAVI, SEYED FAZEL NABAVI, Antoni Sudera, Giovani Caprioli, Romilde Iannarelli, Filippo Maggi, Maria Daglia, Atanas G. Atanasov, Akbar Hajizadeh Moghaddam, Sedigheh Khanjani, Nady Braidy, arold jorel tsetegho sokeng (2018)
اثر سیلی مارین بر اختلالات حافظه و یادگیری القا شده با نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم پرستو بهرام کلهری، اکبر حاجی زاده مقدم، محبوبه زارع، رضا صیرفی (1396)
اثر حفاظتی کوئرستین و نانوکریستال آن بر رفتارهای شبه اضطرابی در مدل حیوانی بیماری آلزایمز اکبر حاجی زاده مقدم، محبوبه زارع، سپیده رستمیان، صدیقه خانجانی (1396)
Improvement of Antioxidant Defences and Mood Status by Oral GABA Tea Administration in a Mouse Model of Post-Stroke Depression Maria Daglia, Arianna Di Lorenzo, SEYED MOHAMMAD NABAVI, Antoni Sudera, Akbar Hajizadeh Moghaddam, Sedigheh Khanjani, SEYED FAZEL NABAVI, Nady Braidy (2017)
اثر دویدن روی نوارگردان بر سطح IGF-1 در جسم مخطط موش های پارکینسونی شده با القای 6-هیدروکسی دوپامین ضیاء فلاح محمدی، فاطمه میرفخرایی، اکبر حاجی زاده مقدم، حسین فلاح محمدی (1395)
اثر شدت تمرین تداومی بر سطح آمیلوئید بتا 42-1 (Aβ1-42) هیپوکامپ موش های آلزایمری شده با تزریق هوموسیستئین علی یعقوبی، مرضیه ثاقب جو، ضیاء فلاح محمدی، مهدی هدایتی، اکبر حاجی زاده مقدم (1394)
اثر عصاره هیدروالکلی گل گیاه ازگیل ژاپنی (Eriobotrya japonica Lindl) بر سطوح SOD ،CDNF و MDA قشر مخ در مدل تجربی بیماری پارکینسون در موش صحرایی نر جلیل اصلانی، اکبر حاجی زاده مقدم، ضیاء فلاح محمدی، امیر حسین اسماعیلی، راضیه محمدی (1394)
Ameliorative effects of curcumin against sodium fluoride-induced hepatotoxicity Akbar Hajizadeh Moghaddam, SEYED FAZEL NABAVI, SEYED MOHAMMAD NABAVI, roza loizaa, ali roohbakhsh, William N. Setzer (2015)
The Effect of Six Weeks-Voluntary Wheel Running on Brain Amyloid Beta (1-42) Levels of Diabetic Rats ziya fallah mohammadi, mojtaba ebrahim zade, Akbar Hajizadeh Moghaddam (2013)
Protective effects of quercetin against sodium fluoride-induced oxidative stress in rat erythrocytes SEYED FAZEL NABAVI, Shahram Eslami, Akbar Hajizadeh Moghaddam, Naser Jafari, SEYED MOHAMMAD NABAVI, Mohammad Ali Ebrahimzadeh (2011)
Renoprotective effect of Eryngium caucasicum in Gentamicin-induced nephrotoxic mice Shahram Eslami, Mohammad Ali Ebrahimzadeh, Akbar Hajizadeh Moghaddam, SEYED FAZEL NABAVI, Naser Jafari, SEYED MOHAMMAD NABAVI (2011)
Trace Element Level in Different Tissues of Rutilus frisii kutum Collected from Tajan River, Iran Shahram Eslami, Akbar Hajizadeh Moghaddam, Naser Jafari, SEYED FAZEL NABAVI, SEYED MOHAMMAD NABAVI, Mohammad Ali Ebrahimzadeh (2010)
مقاله ارائه شده
اثرات مصرف خوراکی میکروجلبک اسپیرولینا در اضطراب القا شده با استرپتوزوتوسین در موش صحرایی نر نژاد ویستار فاطمه زینی حمزه کلایی، اکبر حاجی زاده مقدم، محبوبه قنبرزاده، احسان نظیفی (1402)
Investigating the effects of N-acetylcysteine on memory impairment induced by ICV- streptozotocin rat model. Yasaman Firouzjaei, Akbar Hajizadeh Moghaddam, Sedigheh Khanjani (2023)
A study of the effects of clove extract activated by plasma on the learning deficits and hippocampal superoxide dismutase activity in VPA-induced rat Maryam Faghih Neiresy, Akbar Hajizadeh Moghaddam, Sedigheh Khanjani, farshad Sohbaztadeh Lonbar (2023)
تاثیر نانوفیتوزوم آلفاپینن بر اختلالات اضطرابی ناشی از مدل جدایی از مادر نسترن عصمتی، اکبر حاجی زاده مقدم، صدیقه خانجانی (1402)
غنی سازی جلبک سبز Chlorella Vulgaris با ریز مغزی سلنیوم با هدف تولید مکمل غذایی معصومه رضایی مشایی، محمد آزادبخت، اکبر حاجی زاده مقدم، محبوبه قنبرزاده (1402)
سنتز و بررسی خواص آنتی اکسیدانی نانوذرات کیتوزان حاوی عصاره انار در شرایط آزمایشگاهی ولی الله رستمیان توپکانلو، مریم مهاجرانی، اکبر حاجی زاده مقدم، صدیقه خانجانی (1402)
استخراج و بررسی خواص آنتی اکسیدانی عصاره متانولی پوست و دانه انار ترش ( Punica )granatum ولی الله رستمیان توپکانلو، مریم مهاجرانی، اکبر حاجی زاده مقدم، صدیقه خانجانی (1402)
اثرات هربالتراپی بر عملکرد و سلامت سیستم تولیدمثل زنان سیده جلاله زارع احسان بخش، فرشته میر محمدرضایی، اکبر حاجی زاده مقدم، محمد کریمیان (1402)
Investigation the effect of saliva extract of medici nal leech (Hirudo orientalis) saliva extract on depressive-like behaviors caused by cerebral ischemia محمد امین شرج پور، اکبر حاجی زاده مقدم، پریسا داودی، ربابه لطیف (1402)
(اثرات آنتی‌اکسیدانی عصاره نوستوک کمون بر اختلالات شناخت القاء شده با کتامین) فاطمه ملک زاده، فاطمه رمضانی، اکبر حاجی زاده مقدم، احسان نظیفی، صدیقه خانجانی (1402)
Protective effect of Vitex agnus-castus fruit on lipid peroxidation induced by repeated exposure to toluene in the hippocampal area of mice سروش فرهادی، اکبر حاجی زاده مقدم، فرشته میر محمدرضایی (1401)
اثرات تجویز خوراکی سالین و عصاره سماق فعال شده با پلاسما بر اختلال حافظه در مدل حیوانی بیماری آلزایمر بیتا کیانی، اکبر حاجی زاده مقدم، فرشاد صحبت زاده لنبر، صدیقه خانجانی (1401)
Effect of Vitex agnus-castus extract on progesterone levels in the presence of toluene in female mice Fatemeh Malek Zadeh, Fereshteh Mir Mohammadrezaei, Akbar Hajizadeh Moghaddam (2021)
اثرات نانواستایرن و نانونقره بر عملکرد کلیه در موش نر پریسا استادیان، فرشته میر محمدرضایی، فاطمه کاردل، اکبر حاجی زاده مقدم (1398)
اثر پیشگیرانه هسپرتین بر افسردگی بعد سکته ایسکمی یوسف شیرج پور، اکبر حاجی زاده مقدم، وحید حسن تبار، صدیقه خانجانی (1397)
Investigation of sumac anti-anxiety effect on animal model of autism by open filed test seyed fatemeh hosseini, Akbar Hajizadeh Moghaddam, Mahboobeh Zare, Sedigheh Khanjani (2018)
The protective effect of astaxanthin on sperm DNA fragmentation in cadmium-induced damage in mice Akbar Hajizadeh Moghaddam, Ensieh Saberi, Fereshteh Mir Mohammadrezaei, omid Jazayeri (2018)
اثر حفاظتی مصرف خوراکی هسپرتین و نانوکریستال آن برآسیب ناشی از تزریق درون بطنی – مغزی استروپتوزوتوسین حنانه احمدنیا، اکبر حاجی زاده مقدم، فرهاد ولی زادگان، صدیقه خانجانی (1396)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کسب عنوان برتر پژوهشی
انتخاب دانشمند یک درصد اکبر حاجی زاده مقدم (1399)
پژوهشگر برتر دانشگاهی 98 اکبر حاجی زاده مقدم (1398)
نشریات
Journal of Genetic Resources Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Alireza Naqinezhad, Ali Farazmand, Morteza Atri, Hamid Reza Sadeghipour, Nader Shabanipour, Nader Chaparzadeh, Akbar Hajizadeh Moghaddam (2015)
فعالیت های علمی اجرایی
پایان نامه
بررسی اثر پلاسمای سرد فشار اتمسفری بر روی اسیدهای آمینه پروتئین انسانی به روش Ex Situ معصومه فرهادی، مائده قاسمی مطلق، اکبر حاجی زاده مقدم، فرشاد صحبت زاده لنبر (1402)
تاثیر آنتی اکسیدان آلفا-پینن بر افسردگی در موش صحرایی در طول ایسکمی/خونرسانی مجدد سراسری علی حمید خلف، محمد کریمیان، صدیقه خانجانی، اکبر حاجی زاده مقدم (1401)
اثر استاگزانتین بربیان ژن هایCatSper2 1, CatSper و قطعه قطعه شدن ِDNA اسپرم در آسیب القاء شده با کادمیم در موش سوری نر انسیه صابری، اکبر حاجی زاده مقدم، فرشته میر محمدرضایی، امید جزایری (1397)
پیشنویس پایان نامه ثبت شده در 1398/04/10 10:42:49 ق.ظ هما طالبی، محبوبه زارع، اکبر حاجی زاده مقدم (1397)

علایق پژوهشی

 • بیماری های تحلیل نورونی
 • استرس اکسیداتیو
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه زیست شناسی (1396 - ادامه دارد)
 • رییس دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل (1392 - 1395)
 • رییس دانشکده دامپزشکی دانشگاه مازندران (1388 - 1392)
 • مدیر گروه زیست شناسی (1386 - 1388)
بیشتر