1403/01/25
شیلا امیدظهیر

شیلا امیدظهیر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی
نشانی:
تلفن: 011-35305113

تحصیلات

  • دکترای تخصصی بهداشت آبزیان ، دانشگاه تهران ، ایران (1387 - 1391)
    عنوان رساله:
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
بررسی اثرات سمیت مزمن بن‌سولفورون‌متیل بر شاخص‌های خونی و بیوشیمیایی سرم و بافت‌ کبد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) فاطمه رحمانی خانقاهی، شیلا امیدظهیر، عبدالعلی موحدی نیا، مریم آخوندیان (1402)
مطالعه اثر ضد باکتریایی عصاره ریزجلبک ‎ Scenedesmus obtusus (Meyen 1829)‎ در شرایط‎ ‎آزمایشگاهی عصمت منصوری، مریم آخوندیان، شیلا امیدظهیر، عبدالعلی موحدی نیا (1401)
تعیین غلظت نیمه کشندگی (LC50) قارچ کش ویستا (Vista) در ماهی آمور (Ctenopharyngodon idella) سیده زینب حسینی کوه خیلی، شیلا امیدظهیر، سید محمد حسینی، عبدالعلی موحدی نیا (1400)
تعیین متوسط غلظت کشنده علف کش بن سولفورون متیل در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) فاطمه رحمانی، شیلا امیدظهیر، عبدالعلی موحدی نیا، مریم آخوندیان (1399)
تنوع و فراوانی فصلی باسیلاریوفیتای (دیاتومه ها) پلانکتونی، در آب های ساحلی جنوب دریای خزر طیبه امیدمعظم، مریم آخوندیان، مریم فلاحی کپورچالی، شیلا امیدظهیر (1398)
گزارش وقوع فیبروپاپیلوما در ناحیه لب در یک گله فرشته ماهی آب شیرین (Pterophyllum scalare) در شهر ساری سید محمد حسینی، علیرضا نصیری، محسن فلاح، غزاله صادق نژاد، شیلا امیدظهیر (1398)
Effects of iron oxide nano-particles on the intestinal tissue of Common carp, Cyprinus carpio Shila Omidzahir, Maliheh Alijan tabar, Fatemeh Kardel, Mohammad Mazandarani (2019)
مطالعه آسیب شناسی و تجمع زیستی نانوذرات اکسیدآهن (Fe2O3) در بافت کبد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) شیلا امیدظهیر، رقیه خدابنده لو، فاطمه کاردل، فاطمه علمی (1397)
بررسی سینتیک جذب فلزکادمیوم توسط باکتری (هالوموناس) جداسازی شده از تالاب میانکاله شیوا شعبان نژاد، فاطمه کاردل، سلمان احمدی اسب چین، شیلا امیدظهیر (1396)
Protective effect of garlic (Allium sativum) against zinc poisoning in the testicular tissue of goldfish (Carassius auratus) Seyed Mahdi Hoseinifard, Shila Omidzahir, Seyed Mohammad Hoseini, horie beikaee (2017)
بررسی پارامترهای خونی و سرمی ماهی کفال طلایی دریای خزر Liza aurata فاطمه کاردل، شیلا امیدظهیر، فرزانه میرزاپور، مریم آخوندیان (1395)
Occurrence and histopathological effect of Ligula intestinalis on Sea bream (Abramis brama Orientalis) Abbas Bozorgnai, Shila Omidzahir, Seyed Mohammad Hoseini, Shahrooz Darzi (2016)
بررسی مورفومتریک و مولکولی انگل ژیروداکتیلوس کوبایاشی در ماهی طلایی Carassius auratus Linnaeus, 1758 شیلا امیدظهیر، حسیتعلی ابراهیم زاده موسوی، پرویز شایان، الهه ابراهیم زاده آبکوه، همایون محمودزاده (1394)
Identification of Gyrodactylus gurleyi in Carassius auratus using morphometric and molecular characterization Shila Omidzahir, Hoseinali Ebrahimzade Mousavi, Mehdi Soltani, Parviz Shayan, Elahe Ebrahimzade Abkooh, Seyed Mohammad Hoseini (2012)
مقاله ارائه شده
بررسی آلودگی میکروپلاستیک در رسوبات ساحل بندر ترکمن زهره واعظی شاهزاده علی اکبری، فاطمه کاردل، محمد جواد چایچی، شیلا امیدظهیر (1396)
بررسی هیستوپاتولوژیک نانوذره اکسیدآهن بر روی بافت آبشش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) رقیه خدابنده لو، شیلا امیدظهیر، فاطمه کاردل، فاطمه علمی (1395)
سخنرانی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کسب عنوان برتر پژوهشی
پژوهشگر برتر دانشگاه شیلا امیدظهیر (1399)
فعالیت های علمی اجرایی
انجمن علمی ماهی شناسی ایران شیلا امیدظهیر (1401)
پایان نامه