1403/02/31
شیلا امیدظهیر

شیلا امیدظهیر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی
نشانی:
تلفن: 011-35305113

مشخصات پژوهش

عنوان
اصول و مهارتهای نگارش مقالات علمی
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
روشهای جستجوی مقاله، مقاله نویسی، شیوه منبع نویسی در مقاله
سال 1396
پژوهشگران شیلا امیدظهیر

چکیده

اصول و مهارتهای نگارش مقالات علمی