1403/02/31
شیلا امیدظهیر

شیلا امیدظهیر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی
نشانی:
تلفن: 011-35305113

مشخصات پژوهش

عنوان
عنوان مطالعه ساختاری پوشش زیست سازگار نانوهیبریدی پلی دوپامین/هیدروکسی آپاتیت بر بستر چوب
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
صنایع دریایی، منابع تجدید پذیر، چوب، پلی دوپامین، هیدروکسی آپاتیت
سال 1397
پژوهشگران نرگس اسفندیار ، فاطمه علمی ، شیلا امیدظهیر

چکیده

صنایع دریایی حوزه وسیعی از صنایع از قبیل ساخت کشتی، ساخت سکوهای ثابت و متحرک دریایی، کشتی های اقیانوس-پیما، شناور ها و زیردریایی ها را شامل می شود و در این راستا استفاده از منابع تجدیدپذیر یکی از موضوعات مهم توسعه پایدار این صنعت است[1]. چوب منبع طبیعی تجدید پذیر و دوست دار محیط زیستی است که به راحتی قابل دسترس و ارزان است و به عنوان مواد خام قابل بازیافت و تجدیدپذیر، نقش مهمی در تاریخ بشر داشته است. اما با توجه به نقش مثبت و عالی چوب در صنایع، به واسطه داشتن معایبی مانند پوسیدگی، استفاده از آن را درصنایع با محدودیت هایی رو به رو کرده است. امروزه از اصلاح چوب به عنوان فرآیندی برای بهبود خواص فیزیکی، مکانیکی و زیبایی شناختی در تولید کامپوزیت های چوب استفاده می شود. از این رو در این تحقیق با الهام از صدف دوکفه ای، پوشش پلی دوپامین به روش خود تجمعی که دارای گروه های عاملی کتکول و آمین است بر بستر چوب نشانده شد. در مرحله بعدی جهت بهبود مقاومت بیشتر در برابر هوازدگی و افزایش خاصیت آب گریزی، نانوساختار زیست سازگار هیدروکسی آپاتیت به عنوان لایه دوم بر سطح چوب به روش غوطه-وری در مایع شبیه سازی شده بدن نشانده شد. برای بررسی ساختار پوشش، از روش های طیف بینی XRD و FT-IR بکار گرفته شد. نتایج طیف بینی پوشش نانوهیبریدی پلی دوپامین/هیدروکسی آپاتیت را بر سطح چوب تایید کردند.