1403/02/31
شیلا امیدظهیر

شیلا امیدظهیر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی
نشانی:
تلفن: 011-35305113

مشخصات پژوهش

عنوان
پتانسیل های ارزشمند گیاهان حوضه خزری با تاکید بر کاربردهای بهداشتی، آرایشی و درمانی
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
گیاهان حوضه خزری
سال 1397
پژوهشگران شیلا امیدظهیر

چکیده

.....