1403/02/31
شیلا امیدظهیر

شیلا امیدظهیر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی
نشانی:
تلفن: 011-35305113

مشخصات پژوهش

عنوان
ماهی شناسی (رده بندی، آناتومی و تشریح)
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
ماهی شناسی، رده بندی ماهی ، آناتومی ماهی ، تشریح ماهی
سال 1396
پژوهشگران شیلا امیدظهیر

چکیده

ماهی شناسی (رده بندی، آناتومی و تشریح)