1403/02/31
شیلا امیدظهیر

شیلا امیدظهیر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی
نشانی:
تلفن: 011-35305113

مشخصات پژوهش

عنوان
پژوهش تقاضا محور و تجاری سازی فناوری
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
پژوهش تقاضا محور، تجاری سازی فناوری
سال 1396
پژوهشگران شیلا امیدظهیر

چکیده

پژوهش تقاضا محور و تجاری سازی فناوری