1403/01/25
احمد غنی پور ملکشاه

احمد غنی پور ملکشاه

مرتبه علمی: استاد
ارکید: 9209-1864-0002-0000
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی: umz
تلفن: 011-35302665 0098-9111149686

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
بررسی شگردهای ساختاری و محتوایی توصیف در متون تاریخی (مطالعۀ موردی: تاریخ جهانگشا و تاریخ وصّاف الحضره) فاطمه آذری تربت، مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه، مسعود روحانی (1402)
سبک شناسی لایه ای اشعار رودابه حمزه ای فاطمه کامرانی کله بستی، مسعود روحانی، غلامرضا پیروز، احمد غنی پور ملکشاه (1401)
بررسی محورهای فکری جامی در زمینه اخلاق عرفانی در هفت اورنگ عبدالرحمن دیوسالار، احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی (1401)
سبک شناسی لایه ای تذکرهالاولیاء عطار در سه لایۀ واژگانی، نحوی وبلاغی مقدسه کوچک زاده، احمد غنی پور ملکشاه، علی اکبر باقری خلیلی، قدسیه رضوانیان (1401)
تاثیر مکتب رئالیسم سوسیالیستی روسی بر سطح فکری رمانهای فارسی الهام فرزام، مسعود روحانی، فرزاد بالو، احمد غنی پور ملکشاه (1401)
بررسی شگرد های طنز در اشعار اکبر اکسیر یحیی شیخی، احمد غنی پور ملکشاه، سیاوش حق جو، علی اکبر باقری خلیلی (1400)
تحلیل قابوسنامه از منظر روانشناسی مثبت مرتضی محسنی، مجید گل محمدی، احمد غنی پور ملکشاه، قدسیه رضوانیان (1400)
خیال خالق در دیوان شمس تبریزی زهره محمدعلی، احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، مسعود روحانی (1399)
نقد پساساختارگرایانه ی داستان پسامدرنیستی » همنوایی شبان هی ارکستر چوبها فاطمه سلطانی، احمد غنی پور ملکشاه، حمیدرضا قانونی (1399)
تحلیل سرودهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس براساس قاعده کاهی لیچ مرتضی محسنی، شهره شیرین کام، احمد غنی پور ملکشاه، غلامرضا پیروز (1399)
مقایسه کاربرد رنگ در ابیات و عناصر بصری نگارگری در دو اثر منظوم «خسرو و شیرین« و «لیلی و مجنون» محمدرضا رضانژاد، احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، مسعود روحانی (1399)
نمادها و نقش های کهن الگویی اسطوره های مذهبی در اشعار سیاوش کسرایی و سیمین بهبهانی علی عرب خزائلی، مسعود روحانی، احمد غنی پور ملکشاه (1398)
شگردهای بدیع لفظی در داستان های بهمنیاری و ضرب المثل های مازندرانی علی رزاقی شانی، احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، مسعود روحانی (1398)
تلاقی اسطوره و تاریخ در قصۀ عامیانۀ حُسنآرا سیدحسین طباطبایی، احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، مسعود روحانی (1397)
تحلیل درون مایه ها و عناصر زبانی در اشعار طنز غلام روجا آدینه پورباقری، علی اکبر باقری خلیلی، احمد غنی پور ملکشاه (1395)
مبانی تکرار در اشعار قیصر امین پور احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، علی اصغر خوشه چرخ (1395)
خاقانی در قلمرو مرثیه احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، سوگل خسروی (1395)
بررسی سبک شناسی مقتل منظوم فدایی مازندرانی مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه، مرضیه علیزاده زواردهی (1394)
عنصر شخصیّت و شخصیّت پردازی در منظومه ی داستانی هفت پیکر نظامی احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، مرضیه حقیقی (1394)
انحلال هویت مداح در هویت ممدوح: مطالعه ای بر پایۀ اشعار مدحی فرخی در دستگاه غزنوی رضا زرین کمر، مرتضی محسنی، محمدرضا تاجیک، احمد غنی پور ملکشاه (1394)
مواجهه با «دیگری» در هجویات انوری رضا زرین کمر، مرتضی محسنی، محمدرضا تاجیک، احمد غنی پور ملکشاه (1394)
دگردیسی منطق گفتگویی در اشعار قیصر امین پور: از آرمانگرایی تا درون گرایی احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، مرضیه حقیقی (1394)
جهان شناسی ناصرخسرو و مقایسهآن با جهان شناسی مانی مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه، مرضیه حقیقی (1393)
شگردهای سنایی در فشرده گویی و ایجاز احمد غنی پور ملکشاه، رضا ستاری، سید محسن مهدی نیا چوبی (1393)
جهان‌شناسی ناصر خسرو و مقایسه آن با جهان‌شناسی مانی مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه، مرضیه حقیقی (1393)
مایه های عرفانی در قصاید سعدی و مقایسه آن با مصیبت نامه عطّار احمد غنی پور ملکشاه، سبیکه اسفندیار (1392)
بررسی و مقایسه ایهام و گونه های آن در اشعار خاقانی و حافظ احمد غنی پور ملکشاه، سیده سودابه رضازاده بایی (1392)
تحلیل مؤلّفه های ادبیّات پایداری در اشعار طاهره صفّارزاده احمد غنی پور ملکشاه، احمد خلیلی، سید محسن مهدی نیا چوبی (1391)
امام زمان (عج) نوستالژی آینده‌گرا در اشعار سلمان هراتی احمد غنی پور ملکشاه، رضا عبادی جامخانه، علی اصغر خوشه چرخ (1391)
بررسی موادِّ تشبیه به عنوان یک ویژگی سبکی در قصاید خاقانی شروانی احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، مرتضی محمدزاده داغمه چی (1391)
بازتاب زیبایی شناختی سیمای پیامبران در قصاید خاقانی مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه، هاجر مرادی (1390)
بازتاب زیبایی‌شناختی سیمای پیامبران در قصاید خاقانی مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه، هاجر مرادی (1390)
سبک سعدی در ایهام سازی و گستردگی آن در غزلیات او احمد غنی پور ملکشاه، سید محسن مهدی نیا چوبی (1390)
تنوّع عروضی و موضوعی در رباعیّات خاقانی احمد غنی پور ملکشاه، مهدی صراحتی جویباری (1389)
نگاهی به سبک‌شناسی زادالمسافرین حکیم ناصر خسرو قبادیانی احمد غنی پور ملکشاه، منا علی‌مَددی، عیسی امن خانی (1389)
سیمای زن در پنج گنج نظامی احمد غنی پور ملکشاه، ساجده تیرگر بهنمیری (1389)
تحلیل چند نکته زبانی و فکری از مشخصه های سبکی سایه احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، بهادر شاکری نسب (1389)
شیخ ابوالعبّاس قصّاب آملی مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه (1388)
وجوه اقتباسی و نمایشی هفت پیکر نظامی احمد غنی پور ملکشاه، علی رضا پورشبانان (1388)
فضولی بغدادی و خاقانی شروانی: دو مدّعی پیشوایی سبک هندی احمد غنی پور ملکشاه، عیسی اَمن خانی (1388)
فضولی بغدادی و خاقانی شروانی: دو مدّعی پیشوایی سبک هندی احمد غنی پور ملکشاه، عیسی امن خانی (1388)
سبک هندی و مدعیان پیشوایی آن (بررسی میزان و چگونگی تأثیرگذاری شاعران پیشگام سبک هندی بر شکلگیری این سبک) احمد غنی پور ملکشاه، سامره اردشیری لاجیمی، مراد اسماعیلی، عیسی امن خانی (1387)
مقاله ارائه شده
بررسی و مقایسه سبکشناسانه شعر رودکی با کسایی مروزی احمد غنی پور ملکشاه، افسانه آهنگری (1400)
جایگاه معلولان در ادب فارسی افسانه آهنگری، احمد غنی پور ملکشاه (1400)
تحلیل غزلیات سعدی براساس فضیلت شجاعت مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه، مجید گل محمدی (1400)
نخستین همایش ملی فرهگ، زبان و زیست بوم مازندران علی رزاقی شانی، احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، مسعود روحانی، حسن بسّاک (1398)
تأثیر احادیث نهج البلاغه بر قصاید ناصرخسرو مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه، مرضیه علیزاده زواردهی (1396)
جایگاه قاری در مراسم سماع طریقت مولویه بتول مهدوی، احمد غنی پور ملکشاه، هنگامه تبریزی (1395)
جایگاه قاریان قرآن در کشف المحجوب هجویری و گلستان سعدی بتول مهدوی، احمد غنی پور ملکشاه، هنگامه تبریزی (1395)
کتاب
تجدید چاپ دوم، دیبای پارسی احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی (1401)
نمی از یمی، گزیده قصاید خاقانی احمد غنی پور ملکشاه (1398)
دیبای پارسی احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی (1398)
باران مشک بوی، متون نظم 1، پیشگامان شعر فارسی احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی (1397)
دستور زبان فارسی احمد غنی پور ملکشاه (1397)
متون ادبی تاریخی با تکیه بر تاریخ بیهقی احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی (1396)
کیمیای جانِ جان احمد غنی پور ملکشاه (1395)
پرند پارسی احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، ابراهیم ابراهیم تبار، سید محسن مهدی نیا چوبی، احمد خلیلی (1394)
ملطفه دبیر احمد غنی پور ملکشاه (1392)
سخنرانی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
نشریات
مکتب های ادبی غلامرضا پیروز، احمد غنی پور ملکشاه (1398)
ویراستاری غلامرضا پیروز، احمد غنی پور ملکشاه (1398)
فعالیت های علمی اجرایی
پایان نامه
بررسی و مقایسه جایگاه و نقش زن در دو رمان «هزار خورشید تابان» و «دا» زکیه دهقان کفشگری، احمد غنی پور ملکشاه، حسین حسن پورآلاشتی (1402)
«بررسی بیان‌پذیریِ تجربیات عرفانی با توجه به زبان نمادین عرفانی با تکیه بر آثار منظوم عطار» ابراهیم محمدی، مسعود روحانی، مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه (1402)
بررسی جلوه های شادی در منظومه خسرو و شیرین سکینه جانبازی، علی اکبر باقری خلیلی، احمد غنی پور ملکشاه (1402)
"واکاوی غم و اندوه در اشعار فروغ فرخزاد" زهرا فلاح، احمد غنی پور ملکشاه، مسعود روحانی (1402)
بزرسی داستان َای پیامبز اکزم (ص) در آثار « سیایی، عطاری مًلاوا فائزه ایزدی، احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، مسعود روحانی (1402)
بررسی روایت در رمان «درازنای شب» از جمال میرصادقی سیده مائده هاشمی، قدسیه رضوانیان، احمد غنی پور ملکشاه (1402)
فردیت بلاغی امیرخسرو دهلوی و تاثیرپذیری از نظامی حبیب روحی کیکانلو، غلامرضا پیروز، احمد غنی پور ملکشاه، حسین حسن پورآلاشتی (1402)
اخلاق عرفانی در مثنوی هفت اورنگ عبدالرّحمن جامی عبدالرحمن دیوسالار، سیاوش حق جو، مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه (1402)
بررسی گفتمان ایدئولوژیک و هوش معنوی در شعر و داستان کودک و نوجوان دهۀ 70 تا 90 خورشیدی سمیه سپهدار، حسین حسن پورآلاشتی، مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه (1402)
نشانه‌شناسی آیات قرآنی در مثنوی معنوی نسرین شهبازی، حسین حسن پورآلاشتی، احمد غنی پور ملکشاه، مسعود روحانی (1402)
‎کارکرد گفتمانی اصول استعاره و تصویر در خسرو و شیرین و هفت پیکر نظامی با رویکرد نشانه -معناشناختی زینب زارع، غلامرضا پیروز، حسین حسن پورآلاشتی، مسعود روحانی، احمد غنی پور ملکشاه (1402)
بررسی ارتباط غیرکلامی در غزلیات سعدی ابوالفضل هادی نژاد، احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی (1401)
بررسی جنبه های اقلیمی در افسانه های مازندران زینب خناری، احمد غنی پور ملکشاه، رضا ستاری (1400)
بررسی سبک زندگی در ده رمان اینترنتی با تاکید بر سبک زندگی ایرانی اسلامی زهرا رحمانی، مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه (1400)
بررسی صنعت بدیع در مقتل منظوم فدایی مازندرانی امین اسماعیل نژاد کاشگری، مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه (1400)
آسیب شناسی دروس ادبیّات فارسی متوسطه اوّل علیرضا دهقان، شهرام احمدی، احمد غنی پور ملکشاه (1400)
مثبت اندیشی در ادب فارسی از آغاز تا قرن 7 هجری مجید گل محمدی، قدسیه رضوانیان، احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی (1400)
تحلیل فرمالیستی ترانه های فارسی در سده ی اخیر شهره شیرین کام، غلامرضا پیروز، احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی (1399)
بررسی خیال خلاق در دیوان شمس تبریزی زهره محمدعلی، مسعود روحانی، مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه (1398)
تصحیح و تعلیق نُسَخ خطی: «قصّه حُسن آرا» و «قصّه فیروزشاه» سیدحسین طباطبایی، مسعود روحانی، مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه (1398)
بررسی «رساله دلگشا» و «منظومه موش و گربه» عبید زاکانی با رویکرد مطالعات فرهنگی حسین شفیع زاده، احمد غنی پور ملکشاه، قدسیه رضوانیان (1398)
بررسی کارکرد فعل در گلستان سعدی سیدرضا سیدی، شهرام احمدی، احمد غنی پور ملکشاه (1398)
تحلیل ارتباط غیر کلامی در لیلی و مجنون نظامی نیلوفر ستایش، علی اکبر باقری خلیلی، احمد غنی پور ملکشاه (1398)
بررسی هنرهای زیبا در خمسۀ نظامی (با تکیه بر موسیقی، نقّاشی و معماری) محمدرضا رضانژاد، مسعود روحانی، مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه (1398)
بررسی طنز دهه 80 با تکیه بر آثار کیومرث صابری، عمران صلاحی، ابوالفضل زرویی نصرآبادی و اکبر اکسیر یحیی شیخی، سیاوش حق جو، علی اکبر باقری خلیلی، احمد غنی پور ملکشاه (1396)
سبک شناسی دیوان اشعار رهی معیری مرضیه قلی نژاد، مسعود روحانی، احمد غنی پور ملکشاه (1393)