1403/03/25
فروغ عموئیان

فروغ عموئیان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 01132338382

تحصیلات

  • دکترای تخصصی پژوهش هنر ، دانشگاه تهران ، ایران (1397 - 1400)
    عنوان رساله: پژوهشی در تبیین مولفه های تداوم و تحول در هنر فازکاری دوره صفوی با ناکید بر کاسه ها و جام ها
  • کارشناسی ارشد طراحی صنعتی ، دانشگاه تهران ، ایران (1378 - 1381)
    عنوان رساله:
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
مضامین شیعی در کاسه های فلزی دوره صفوی فروغ عموئیان، حسن بلخاری قهی، یعقوب آژند (1399)
مقاله ارائه شده
سهم پایداری زیست محیطی محصولات در طراحی فضاهای معماری فروغ عموئیان، سحر مسکریان امیری، شهریار گرشاسبی (1394)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کتاب
سخنرانی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
پایان نامه