1403/03/25
فروغ عموئیان

فروغ عموئیان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 01132338382

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش نمادهای بومی در تبیین کالاهای صنعتی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ارتباط، طراحی صنعتی، هنر بومی، محصول، نماد
سال 1396
پژوهشگران فروغ عموئیان

چکیده

نحوه استفاده از قابلیت های هنرهای سنتی در تولید و صنعت همواره یکی از مهم ترین چالش های پیش روی طراحان و صاحبان صنایع بوده است. چه، استقبال از صنایع دستی و الگوهای شناخته شده تزیینی در نزد جوامع نشان می دهد که سودآوری و تعامل موثر کالا و خدمات با مشتری در گرو برقراری ارتباطی است که از محتوای مفهوم دار فرم ایجاد می گردد. پژوهش پیش رو در نظر دارد تا با بررسی نقش موثر نمادهای بومی در ایجاد ارتباط و معنا در نزد مخاطب، از قابلیت های انعطاف پذیری آن در جهت بهره گیری در فرآیند طراحی محصولات سری سازی شده استفاده نماید. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و از نمونه موردی جهت نتیجه گیری و تسری آن به نمونه های مشابه در ایران استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده آن است که چنانچه قابلیت بالقوه نمادهای بومی شناخته و به کار گرفته شوند، در روند طراحی فرم می توانند مجرای مناسبی برای نوعی ارتباط دوسویه در محصولات تولید انبوه شده ایجاد نمایند و از سوی مشتری مورد قبول قرار گرفته و برای صاحبان صنعت سودآوری لازم را کسب نمایند.