1403/03/25
فروغ عموئیان

فروغ عموئیان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 01132338382

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی شاخص های طراحی سبز در فضاهای عرضه و خوردن غذا
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
استند، رستوران، طراحی سبز، فست فود، گیاهان
سال 1397
پژوهشگران فروغ عموئیان

چکیده

فضاهای عرضه، فروش و خوردن غذا در پاسخ به نیازهای متفاوت و متنوع کاربران، تعریف و طراحی می شوند. هر کدام از این عرصه ها بسته به نوع و شرایط خوراک ارائه شده، فرم و عملکرد متفاوتی داشته که با توجه به متغیرهای محیطی و نیازهای مخاطب، امکان سنجی شده است. در این بین سهم ارزش های افزوده و رعایت استانداردهای طراحی با در نظر گرفتن فرضیات و اهداف طراحی مشخص می گردد. در این پژوهش، گیاهان انتخاب شده اند تا در فرآیند فرم پردازی و طراحی شرکت داده شوند. سوال اصلی طرح شده در مقاله عبارت از این است که شاخص های استفاده از گیاهان در طراحی فرم و فضای داخلی فضاهای عرضه غذا چه می باشند؟ روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و از مطالعات کتابخانه ای در بحث و نتیجه گیری استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که درک کیفیات و خصوصیات بصری و اتمسفر زنده گیاهان سبز، این امکان را فراهم می آورد که بازتعریفی خلاقانه از شاخص های طراحی اشیاء و فضاهای داخلی بدست آمده و فضاهایی پویا و در عین حال پایدار ایجاد گردند.