1403/03/25
فروغ عموئیان

فروغ عموئیان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 01132338382

مشخصات پژوهش

عنوان
خلاقیت در حل مسائل طراحی به روش TRIZ
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
اختراع، تریز، خلاقیت، طراحی، نوآوری
سال 1395
پژوهشگران فروغ عموئیان

چکیده

امروزه علی رغم تعدد روش های نوآورانه در ایده پردازی، چالش پردازش اطلاعات در موقعیت های جدید و رسیدن به پاسخی منطقی کماکان به قوت خود باقیست. این چالش که به طور مشخصی در حوزه های مختلف علوم بروز نموده است، در محافل که TRIZ . علمی و دانشگاهی از سوی اساتید و دانشجویان به صورت فقدان متودولوژی معین در نوآوری مطرح می گردد امروزه با عنوان "تئوری نظام یافته حل مسائل"، در دنیا معرفی شده است؛ تلاش دارد تا با نگاهی نو به اشتراکات روش های مخترعین در دوره های مختلف بپردازد و نوآوری قرن را با نام "اختراع روش اختراع کردن" نامگذاری کند. در این دیدگاه مسائلی که افراد در طول دوران تحصیل و کار با آن مواجه می شوند، به دو صورت کلی معرفی می گردند. مسائل عادی، بسته و همگرا که راه حل آن از طریق فرمول ها و روش های از پیش تعیین شده تعریف می گردد و از قبل به افراد آموزش داده می شود و در مقابل آن مسائل غیرعادی و واگرا که با راه حل های از پیش تعیین شده قابل حل نمی باشند. حل این مسائل در نهایت به ابداع، کشف و حل ناشناخته ها منجر می گردد. در این سخنرانی سعی شده است تا با ارائه مثال های عملی، آشنا گردند. TRIZ مخاطبان با روش های حل مسائل ابداعی و تحلیل آن از طریق