1403/03/25
فروغ عموئیان

فروغ عموئیان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 01132338382

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه ای بر تاثیرپذیری بازی های فکری کودکان از اسطوره های ایرانی در راستای شکل گیری هویت ایرانی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بازی فکری، اسطوره، هویت یابی کودکان، هویت ایرانی، یادگیری کودک
سال 1402
پژوهشگران محبوبه محمدیان برنتی(دانشجو)، فروغ عموئیان(استاد مشاور)، مصطفی رستمی(استاد راهنما)

چکیده

پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این پرسش ها می باشد که تاثیرپذیری بازی های فکری کودکان از اسطوره های ایرانی چه نقشی در شکل گیری هویت ایرانی کودکان دارد؟ و همچنین از کدام مفاهیم اساطیر ایرانی می توان در طراحی بازی فکری کودکان استفاده کرد؟ هدف از این پژوهش بررسی تاثیرگذاری اسطوره های ایرانی در قالب بازی بر روی هویت کودک و قابلیت بازنمایی این منابع ادبی به شکل بازی برای کودکان می باشد. پژوهش حاضر، با روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد بازی های کودکان به صورت مستقیم بر روی شکل گیری هویت و شخصیت آن ها تاثیر می گذارند. کودک محیط بازی را دوست دارد؛ بنابراین زمان زیادی از زندگی خود را صرف بازی کردن می کند. او همچنین با شخصیت های بازی احساس همذات پنداری می کند و آن ها را در قالب الگو می بیند. در نتیجه، تمامی ویژگی های شخصیت های بازی، اعم از ویژگی های مثبت و منفی به طور کامل بر روی کودک که از آن ها الگو گرفته است، تاثیر می گذارد. بنابراین موضوع بازی بر روی شخصیت و هویت کودک تاثیر بسزایی دارد. اسطوره های ایرانی، هم از نظر محتوایی، هم از نظر ظاهری قابلیت بازنمایی در قالب بازی های فکری کودکان را دارند. نمادهای اسطوره ای، به راحتی می توانند در بازی های کودکان بازنمایی شوند. همچنین، ظاهر توصیف شده از شخصیت ها نیز می تواند در قالب تصویرسازی دیجیتال بازنمایی شود. محتوای داستان های اسطوره ای نیز به علت داشتن داستان های پیچیده و نبردهای گوناگون، درس های اخلاقی و انسانی فراوان و محیط توصیف شده جذاب، می توانند در بازی ها بازنمایی شوند و داستان اصلی بازی را تشکیل دهند؛ در نتیجه هم بازی برای کودک جذاب خواهد شد و هم کودک از اسطوره های ایرانی، در قالبی که برایش قابل درک باشد درس های اخلاقی زیادی دریافت می کند.