1403/03/25
فروغ عموئیان

فروغ عموئیان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 01132338382

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عوامل موثر در طراحی داخلی منازل با الگوی بومی (مطالعه موردی: خانه گیگاسر؛ گیلان، رشت)
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
انسان، بومی، خانه گیگاسری، طراحی داخلی، عناصر طراحی
سال 1394
پژوهشگران فروغ عموئیان ، شایان پورملای لنگرودی

چکیده

بی شک ارتباط موثر و ماندگار انسان با حریم و فضای زندگی شخصی، ارتباطی دو سویه بوده که از طرفی تعامل انسان با فضای داخلی را مشخص می سازد و از سویی دیگر تاثیر این فضا را بر سبک و شیوه زندگی، از گذشته به امروز تعیین می نماید. شناخت و استفاده از پارامترهایی که طراحی داخلی بنا را شکل می دهند، در ارتباط معنادار انسان با فضای داخلی بومی، نسل در نسل و به صور گوناگون حفظ شده است. آنچه در این پژوهش مطالعه می گردد، بررسی عواملی است که در طراحی داخلی بناهای قدیمی، شکل گیری فضای داخلی را ساماندهی کرده و منطبق با شرایط اقلیم و فرهنگ زمان خویش تعریف می گردند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داده است که با مطالعه و تحلیل بناهای به جا مانده از طراحی های موفق در گذشته، هر جا عوامل چندسویه و عناصر طراحی داخلی، هماهنگ و در کنار یکدیگر به کار گرفته شدند و عوامل اجتماعی فرهنگی و زیبایی شناسی در کنار عوامل فنی دیده شد، میزان موفقیت طراحی داخلی فضا در دوره های مختلف تاریخی و ارتباط موثر با انسان، بیشتر بوده است. این مطالعه در قالب تحلیل عوامل موثر بر معماری داخلی نمونه ای از معماری بومی منطقه مرکزی شهری گیلان، در خانه مسکونی گیگاسری شهرستان رشت بوده و روش تحقیق آن توصیفی - تحلیلی است.