1403/03/25
فروغ عموئیان

فروغ عموئیان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 01132338382

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی جایگاه نشانه های تصویری در ادوات بازی های رایانه ای از منظر طراحی تعاملی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بازی رایانه ای، طراحی تعاملی، محصول، نماد
سال 1396
پژوهشگران فروغ عموئیان

چکیده

این پژوهش باهدف بررسی چگونگی ترکیب نماد با فرم در یک محصول رایانه ای به منظور ارزیابی نحوه تعامل کاربر با محصول در جریان انتخاب، خرید و استفاده شکل گرفته است. از آن جایی که بازی های رایانه ای خانگی جهت استفاده، نیاز به ادوات و لوازم وابسته داشته و این لوازم از سوی مصرف کننده مورد استفاده قرار می گیرد، طراحی آن تحت تاثیر عوامل فرمی، ارگونومیک و اجتماعی قرار می گیرد. از این رو بررسی و کیفیت سنجی میزان ارتباط بین محصول و مصرف کننده از مجرای شاخص های طراحی تعاملی صورت گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و در نمونه های ارائه شده در طی تحقیق از مطالعات میدانی نگارنده و طرح پرسشنامه استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که محصولات مرتبط با بازی های رایانه ای به جهت ماهیت درگیر کننده خود، ارتباطی چند سویه و تعاملی با کاربران ایجاد می نمایند و توجه به علائم و نشانه های هدفمند بصری بر روی این محصولات می تواند در جهت دهی ذهنی و زیبایی شناسی آن موثر باشد.